Afdeling

Verplegingswetenschap

Verplegingswetenschap richt zich op de wetenschappelijk onderbouwing van de verpleegkunde, dat tot doel heeft het dagelijks functioneren van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen te optimaliseren, zodat zij betekenisvol kunnen deelnemen aan de samenleving of waardig kunnen sterven. Dit doen wij via drie invalshoeken: initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, integratie van ...
Verplegingswetenschap richt zich op de wetenschappelijk onderbouwing van de verpleegkunde, dat tot doel heeft het dagelijks functioneren van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen te optimaliseren, zodat zij betekenisvol kunnen deelnemen aan de samenleving of waardig kunnen sterven. Dit doen wij via drie invalshoeken: initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, integratie van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige praktijk en universitair onderwijs.
Patiëntenzorg

Verplegingswetenschap is nauw verbonden met de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige zorg. Het integreren van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige beroepspraktijk staat daarin centraal. Hiervoor wordt in het LUMC, net als in veel andere ziekenhuizen, in verpleegkundige teams een wetenschappelijke verpleegkundige functie, de verpleegkundig wetenschapper, ingevoerd. Dit zijn masteropgeleide verpleegkundigen die klinische zorg combineren met wetenschappelijk onderzoek. Verplegingswetenschap stuurt het onderzoek aan dat binnen deze functies wordt uitgevoerd en begeleidt de verpleegkundig wetenschapper in het dagelijkse onderzoeksproces.

Verplegingswetenschap is nauw verbonden met de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige zorg. Het integreren van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige beroepspraktijk staat daarin centraal. Hiervoor wordt in het LUMC, net als in veel andere ziekenhuizen, in verpleegkundige teams een wetenschappelijke verpleegkundige functie, de verpleegkundig wetenschapper, ingevoerd. Dit zijn masteropgeleide verpleegkundigen die klinische zorg combineren met wetenschappelijk onderzoek. Verplegingswetenschap stuurt het onderzoek aan dat binnen deze functies wordt uitgevoerd en begeleidt de verpleegkundig wetenschapper in het dagelijkse onderzoeksproces.

Daarnaast betrekt Verplegingswetenschap verpleegkundigen in de directe patiëntenzorg bij onderzoeksprojecten die gerelateerd zijn aan de voor een afdeling specifieke patiëntenzorg.

Verplegingswetenschap heeft geen structurele rol in het primaire proces van patiëntenzorg.

Onderwijs

Verplegingswetenschap rekent het tot haar primaire verantwoordelijkheid om HBO-opgeleide verpleegkundigen op te leiden in competenties op het gebied van academische vaardigheden, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie en statistiek en de integratie van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige praktijk. Daarmee leren verpleegkundigen  onderzoek te initiëren dat gebaseerd is op vragen die voortkomen uit de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Ook leren zij de uitkomsten van onderzoek te integreren in de dagelijkse praktijk en deze structureel implementeren in de reguliere zorg. Dit is essentieel om de verpleegkundige zorg up-to-date te houden.

Verplegingswetenschap rekent het tot haar primaire verantwoordelijkheid om HBO-opgeleide verpleegkundigen op te leiden in competenties op het gebied van academische vaardigheden, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie en statistiek en de integratie van wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkundige praktijk. Daarmee leren verpleegkundigen  onderzoek te initiëren dat gebaseerd is op vragen die voortkomen uit de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Ook leren zij de uitkomsten van onderzoek te integreren in de dagelijkse praktijk en deze structureel implementeren in de reguliere zorg. Dit is essentieel om de verpleegkundige zorg up-to-date te houden.

Om dit te realiseren verzorgt verplegingswetenschap onderwijs in verschillende bachelor, master en postacademische opleidingen binnen het LUMC en daarbuiten. Binnen het LUMC is dat vooral het EBP-onderwijs dat binnen de afdeling Zorgopleidingen wordt ontwikkeld en aangeboden. Ook is  Verplegingswetenschap structureel betrokken bij de universitair masteropleiding Verplegingswetenschap, programma binnen de master Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht, door onderwijs te geven in verschillende onderdelen van de master. Op internationaal niveau geeft Verplegingswetenschap jaarlijks onderwijs in de 3-jarige PhD-zomerschool van de European Academy of Nursing Science.

Ook draagt verplegingswetenschap bij aan verdere ontwikkeling en versterking van universitair masteronderwijs voor verplegingswetenschap in Nederland. Zo heeft Verplegingswetenschap samenwerking met andere hoogleraren Verplegingswetenschap in Nederland, waaronder Utrecht, Maastricht en Groningen, geïnitieerd om een langetermijnvisie te formuleren en van daaruit koers te bepalen voor het versterken van het Nederlandse wetenschappelijke masteronderwijs voor de verpleegkunde.

Research

Het onderzoek van Verplegingswetenschap richt zich op het (door)ontwikkelen, evalueren en implementeren van bestaande en/of nieuwe effectieve en doelmatige interventies voor de verpleegkundige praktijk die gezondheidsuitkomsten van patiënten en hun naasten verbeteren. De effectiviteit van zorg kan echter niet losgezien worden van de context waarin zorg verleend wordt en van de mensen die in het zorgproces betrokken zijn. Daarom richt Verplegingswetenschap zich daarnaast op identificeren en doorgronden van de specifieke kenmerken, behoeften, voorkeuren en vereisten van patiënten en hun familie en/of van verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ontvangen c.q. verlenen van zorg. Ook wordt onderzocht hoe de context en de wijze van de zorgverlening invloed heeft op de effectiviteit van de zorg en daarmee op de gezondheidsuitkomsten van patiënten.

Het onderzoek van Verplegingswetenschap richt zich op het (door)ontwikkelen, evalueren en implementeren van bestaande en/of nieuwe effectieve en doelmatige interventies voor de verpleegkundige praktijk die gezondheidsuitkomsten van patiënten en hun naasten verbeteren. De effectiviteit van zorg kan echter niet losgezien worden van de context waarin zorg verleend wordt en van de mensen die in het zorgproces betrokken zijn. Daarom richt Verplegingswetenschap zich daarnaast op identificeren en doorgronden van de specifieke kenmerken, behoeften, voorkeuren en vereisten van patiënten en hun familie en/of van verpleegkundigen en andere zorgverleners in het ontvangen c.q. verlenen van zorg. Ook wordt onderzocht hoe de context en de wijze van de zorgverlening invloed heeft op de effectiviteit van de zorg en daarmee op de gezondheidsuitkomsten van patiënten.

Binnen het LUMC is Verplegingswetenschap een nieuwe academische discipline. Daarom heeft de organisatie gekozen voor een onderzoeksfocus die de breedte beslaat van het verpleegkundige zorg. Tegelijk hebben we de ambitie om met Verplegingswetenschap aan te sluiten bij de grote maatschappelijke uitdagingen van de gezondheidszorg in de komende decennia. Die uitdagingen gaan gepaard met toenemende fragmentatie van zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg en daarmee de uitkomsten voor patiënten in gevaar komen. Daarom richt Verplegingswetenschap zich op ‘Continuïteit van Zorg’ als onderzoeksthema. Met dit centrale thema kan Verplegingswetenschap  hoogstaand en toonaangevend verplegingswetenschappelijk onderzoek doen dat aansluit bij de lokale context van het LUMC en haar samenwerkingspartners, dat bijdraagt aan de maatschappelijke opgave én dat zich onderscheid van andere leerstoelen Verplegingswetenschap in nationaal en internationaal verband. 

Binnen het onderzoeksthema 'Continuïteit van zorg' worden de volgende perspectieven te onderscheiden:

  1. Continuïteit in de zorgorganisatie, nl consistente en samenhangende zorg die inspeelt op de veranderende behoeften van de patiënt bij het zelf managen van zijn gezondheidstoestand in de intra- en interprofessionele samenwerking binnen en tussen teams, organisaties en settingen.
  2. Continuïteit in zorginformatie: bij het verbinden van zorg tussen zorgprofessionals binnen en tussen teams, organisaties en zorgomgevingen vormt informatie, gericht op ziekte of persoon, de rode draad. Dit perspectief richt zich op de beschikbaarheid en het juiste gebruik van persoonlijke en medische voorgeschiedenis en actuele informatie om de juiste zorg voor elk individu op het juiste en bij voorkeur op de juiste plek te garanderen.
  3. Continuïteit in de relatie patiënt-zorgverlener: de therapeutische relatie tussen patiënt en zorgverleners, waarbij hun behoeften, percepties, voorkeuren en capaciteiten centraal staan. Dit perspectief is essentieel om interventies, vanaf het allereerste begin van de ontwikkeling tot de toepassing in de reguliere klinische praktijk, af te stemmen op de behoeften, percepties, voorkeuren en capaciteiten van de patiënt en de zorgverleners, wat de externe validiteit van interventies vergroot.

Over de afdeling

Verplegingswetenschap is essentieel voor verpleegkundigen om de best mogelijk zorg aan hun patiënten te geven

Werken bij

Contact

Locatie: H-01
E-mail: academischeverpleegkunde@lumc.nl

Janneke.jpg


Janneke de Man - van Ginkel

Associate Professor

(Foto: Jonathan Vos Photography)