Patiëntenfolder

Allergieonderzoek

Momenteel wordt u op de polikliniek Huidziekten behandeld voor uw klachten die mogelijk worden veroorzaakt door een allergie. Een allergie is een overgevoeligheid voor één of meerdere stoffen. Er zijn twee soorten allergietesten. Tijdens het gesprek met de allergie-arts wordt met u afgesproken welke test(en) bij u wordt(en) gedaan. Hieronder worden beide testen beschreven.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Huidziekten

Onze zorg

Wat is Allergieonderzoek?

Plakproeven

Met deze testen wordt nagegaan of u allergisch bent voor stoffen waarmee de huid in contact komt. Deze stoffen worden door middel van pleisters op de huid (meestal op de rug) aangebracht (op maandag). Na twee dagen worden de pleisters verwijderd en wordt er met paarse inkt (incidenteel met zwart) op de rug aangegeven waar de pleisters hebben gezeten (op woensdag). Deze inkt kan afgeven. Daarom adviseren wij u om een oud of een donker T-shirt mee te nemen. Ongeveer 15 minuten na het verwijderen van de pleisters vindt dan de eerste beoordeling van eventuele reacties plaats. Er wordt deze dag (op woensdag) nog geen uitgebreide uitleg gegeven. Een dag later (op donderdag) worden de reacties opnieuw beoordeeld en de uitslagen met u besproken.

Bij iedereen wordt meestal de Europese standaardreeks getest. Deze reeks bevat stoffen waarmee de meeste mensen dagelijks in aanraking komen en  waarvan bekend is dat ze vaak voor een contactallergie verantwoordelijk zijn. Daarnaast worden er zo nodig stoffen getest waarmee u thuis of op uw werk in aanraking komt. Er kan aan u gevraagd worden om zelf producten/stoffen mee te nemen naar de polikliniek. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Voorbereiding   

Op het moment dat de plakproeven worden gedaan, moet de huid vrij zijn van eczeem. De huid van de rug mag niet ingesmeerd zijn met bodylotion of crèmes. Hormoonzalf op de rug mag zelfs niet meer gebruikt worden tot vijf dagen vóór het onderzoek. De rest van de huid mag, indien nodig, wel ingesmeerd worden met hormoonzalf en droge huid zalf. Tijdens het onderzoek (maandag t/m donderdag) mag de rug niet nat worden, omdat het belangrijk is dat de stofjes en pleisters op hun plaats blijven zitten. Ook verzoeken wij u niet te tillen, hard te fietsen of sporten te doen waardoor u gaat transpireren. Ook is het verstandig om gedurende de tijd dat de pleisters op de rug zitten, geen rugzak te dragen. Vanaf een week vóór de testen vragen wij u zon en zonnebank te vermijden omdat dit de uitslag van de testen kan beïnvloeden. Tijdens de zwangerschap kunnen de testen gewoon verricht worden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

In het kort ziet het programma er als volgt uit:

Dag 1 (maandag):
Gesprek met de allergie-arts

Dag 2 (maandag, meestal één week na dag 1):
Aanbrengen van de te testen stoffen (eigen stoffen die getest moeten worden, meenemen) 

Dag 3 (woensdag):

Verwijderen van de pleisters. Eerste maal beoordeling reacties.

Dag 4 (donderdag):
Tweede maal beoordeling reacties. Reacties bespreken met allergie-arts.

Dag 5 (maandag):
Indien nodig derde maal beoordeling reacties.

Skinpricktest

Deze test meet vooral overgevoeligheid voor stoffen uit onze natuurlijke omgeving, zoals huisstofmijt, gras- en boompollen en huidschilfers van dieren. Ook voedingsmiddelen en geneesmiddelen kunnen op deze manier worden getest. Van de te testen stoffen zijn oplossingen gemaakt waarvan een druppel op uw onderarm wordt gebracht. Vervolgens wordt er met een klein naaldje een prikje gegeven in de huid, daar waar de druppel ligt. De reacties worden na 15 minuten beoordeeld.
De priktesten worden meestal op maandag of donderdag verricht.   

Indien u ook een skinpricktest krijgt, is het belangrijk dat u vanaf een week vóór de test én gedurende de test (tenzij in overleg met de allergie-arts anders wordt beslist) géén medicatie tegen jeuk of hooikoorts inneemt. Ook sommige antidepressiva kunnen de test beïnvloeden. Bespreek dit met de allergiearts daar deze middelen niet zomaar gestopt kunnen worden. Indien u prednison, hydrocortison, dexamethason of methylprednison slikt of toegediend krijgt, overleg dit dan ook met de allergiearts. De skinpricktest moet dan mogelijk uitgesteld worden. Indien u alleen plakproeven krijgt, mag u medicatie tegen jeuk en hooikoorts wél door gebruiken.

Op de dag van de skinpricktest mag u de huid van de onderarm niet insmeren met crème of lotion. Ook mag er geen hormoonzalf worden gebruikt op de onderarmen gedurende de vijf dagen voorafgaande aan het onderzoek.

  • Tijdens zwangerschap verrichten we bij voorkeur géén priktesten. 
Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de polikliniek Huidziekten.

Telefoonnummer 071 - 5262633.

Overig

Eigen stoffen die getest moeten worden en die u moet meenemen naar de polikliniek:

•     ..................................................................................................................................
•     ..................................................................................................................................

•     ..................................................................................................................................