Patiëntenfolder

Hemaferese: Informatie plasmaferese, de therapeutische aferese

Deze folder geeft u informatie over plasmaferese. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders is. Deze folder beschrijft de wijze waarop de behandeling in het LUMC op de afdeling Hemaferese wordt uitgevoerd. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Onze zorg

Wat is Hemaferese: Informatie plasmaferese, de therapeutische aferese?

Bloed bestaat uit de volgende componenten:  

  • Rode bloedcellen; deze cellen zorgen voor het zuurstoftransport 
  • Witte bloedcellen; deze cellen zorgen voor de afweer tegen infecties 
  • Bloedplaatjes; deze cellen zorgen voor de bloedstolling 
  • Plasma; is de vloeistof waarin de bloedcellen zich bevinden 

Bij plasmaferese wordt het bloed gescheiden in plasma en "overige" cellen. Het plasma met daarin de ziekmakende stoffen wordt vervangen door Albuman (plasmavervangende vloeistof zonder stollingsfactoren) of Omniplasma (door donoren afgestaan plasma met stollingsfactoren). Uw eigen bloedcellen (rode-, witte cellen en bloedplaatjes) krijgt u weer terug. Alleen het plasma wordt gewisseld. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De plasmaferese gebeurt door middel van een celscheidingsapparaat waar uw bloed doorheen wordt gevoerd. 

Om deze procedure te kunnen uitvoeren, wordt in een ader in de onderarm een infuusnaald ingebracht. Deze arm kunt u na het inbrengen gewoon gebruiken. 

In de andere arm wordt ook een infuusnaald in de elleboog ingebracht. Deze arm moet u zo stil mogelijk houden. Op dit infuus wordt de slang voor het aanvoerende bloed naar de machine aangesloten, op het andere infuus de terugvoerende slang.

Soms is het niet mogelijk om een naald in een ader in de arm in te brengen. Dan wordt er door de arts een bloedvat in de lies of hals aangeprikt. Meestal gebeurt dit onder echogeleiding en vaak wordt deze lijn op de intensive care ingebracht. Dit gebeurt daar, omdat de artsen die dat doen daar werken en het makkelijker is om naar hun afdeling te gaan i.v.m. apparatuur en spullen. Dit noemen we een Centraal Veneuze Katheter (CVK). Deze CVK bestaat uit één lijn met twee aparte aansluitpunten.

Op beide infuzen of op de CVK worden slangen aangesloten. Het bloed gaat via een slang naar de machine. De machine bestaat uit een centrifuge en scheidt de cellen van het plasma. Het plasma wordt in een opvangzak verzameld. Uw bloedcellen worden via de terugvoerende slang in de andere arm teruggegeven samen met het plasmavervangingsmiddel of het donorplasma. Op deze manier wordt ongeveer 1,5 keer uw totale plasmavolume gewisseld. Om te voorkomen dat het bloed gaat stollen in de machine wordt een antistollingsmiddel aan het bloed dat naar de machine gaat toegevoegd. Tijdens de plasmaferese ligt u op een bed op de afdeling hemaferese of komt een hemaferese verpleegkundige met de machine op locatie in het ziekenhuis. Tijdens de procedure is de hemaferese verpleegkundige bij u op de kamer aanwezig. De behandeling duurt ongeveer drie uur. Of de plasmaferese moet worden herhaald en hoe vaak is afhankelijk van uw ziektebeeld. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Tijdens de plasmaferese wordt een antistollingsmiddel toegevoegd aan het bloed dat naar de machine gaat. Hiervan komt ook een klein beetje in uw lichaam terecht. Als gevolg hiervan treedt er soms een tintelend gevoel op rond de mond en/of in de vingers of tenen. Om deze bijwerking te voorkomen krijgt u een medicijn (calcium) in een bloedvat toegediend tijdens de procedure. Dit gebeurt via dezelfde naald als waar uw bloed over wordt terug gegeven.  

Er kan een bloeduitstorting optreden rond de aangeprikte bloedvaten en (zelden) een infectie.  

Zeer zelden komen allergische reacties voor op het donorplasma. Met behulp van medicijnen kunnen deze reacties worden tegengegaan.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u na het lezen van de deze folder nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de afdeling Hemaferese  

Telefoonnummer: 071-526 38 10  

E-mail: hemaferese@lumc.nl