Patiëntenfolder

Hemaferese: Informatie prikinstructie voor subcutaan toedienen Filgrastim

Prikinstructie voor subcutane toediening filgrastim tbv het stimuleren van de witte bloedcellen voor de afname van stamcellen.

De medewerkers van afdeling Hemaferese.

Onze zorg

Wat is Hemaferese: Informatie prikinstructie voor subcutaan toedienen Filgrastim?

De werkwijze 

Haal de benodigde spuitjes een half uur voor toediening uit de koelkast of warm ze even op in de hand.

1. Was uw handen. Leg de injectiespuit en evt pleister klaar op schone ondergrond.
2. Controleer de kant en klare injectiespuit op intacte verpakking en houdbaarheidsdatum.
3. De aanwezige luchtbel in de injectiespuit niet verwijderen; deze zorgt ervoor dat alle vloeistof wordt geïnjecteerd. Na volledige injectie zal deze luchtbel de ruimte in de naald opvullen, zodat alle werkzame stof toegediend wordt. De lucht die in de spuit aanwezig is kan geen schade aanbrengen.  
4. Op de tekening ziet u de aanbevolen plaatsen om de injectie toe te dienen (afbeelding 1) 

Afbeelding 1 

  

Kies een plek om te prikken: 

 • In de buik,  3 vingers naast de navel (voorkeursplek) 
 • De bovenkant van de bovenbenen 
 • Wissel van prikplaats, prik niet in een blauwe plek, wondje ,striae of andere onregelmatigheid 

5. Pak de spuit in de dominante hand en haal de beschermhoes van de naald, raak de naald hierna niet meer aan en leg de spuit niet meer neer.     

                                                                                                                                                    

6. Pak met de andere hand een huidplooi op de prikplaats tussen duim en wijsvinger (afb.2), de huid dient schoon te zijn, maar hoeft niet ontsmet te zijn.
7. Steek de naald in één beweging in de huidplooi, waarbij u de spuit rechtop houdt, de naald moet helemaal in de huid geprikt worden (afbeelding 3).         
8. Druk de spuit rustig leeg inclusief luchtbelletje (afbeelding 4). Wanneer u een klik hoort is de spuit helemaal leeg.
9. Op het moment dat "de klik" is gehoord, zal de naald als vanzelf uit de huidplooi schuiven en zal er een beschermhulsje over de naald heen komen.
10. Er kan een druppeltje bloed ontstaan (een haarvaatje is geraakt.)  Dep dit zo nodig weg met een tissue.

11. Bewaar de lege spuitjes (in een leeg bakje) en neem dit weer mee naar de afdeling, zodat deze hier op de juiste wijze afgevoerd kunnen worden.

Let op: Na het injecteren niet over de insteekplaats wrijven, dit kan blauwe plekken of rode schijven geven.   

Algemene informatie: 

 • Bij twijfel, neem altijd contact op. 
 • Bij hoge koorts en pijn in de linker zij (milt) neem dan altijd contact op met de afdeling hemaferese.
 • Bewaar de spuitjes in de koelkast. 
 • Bij pijnklachten mag u 6 x 500 mg paracetamol per 24 uur gebruiken. 
 • Dien de injecties volgens het meegegeven schema toe om 9:00 en 21:00 uur. Het is mogelijk dat de dosering van de injectie wisselt per ochtend- of avondgift. Bewaar gebruikte injecties in een bakje en neem deze op de dag van stamcelafname mee naar de afdeling hemaferese. De afdeling zal ervoor  zorgen dat deze bij het ziekenhuisafval goed wordt afgevoerd. 
 • De dag voor de donatie ontvangt u een mail van de hemaferese verpleegkundige met de laatste instructies voor de stamceldonatie.
 • Dag 5 (dag van afname) injecteert u zich 's morgens voor u naar het ziekenhuis vertrekt, ook al is dit een ander tijdstip dan de voorgaande dagen. 
 • Wij verwachten u op de dag van stamcelafname tussen 8:30 en 9:00 uur op de Hemaferese afdeling route 265. 
Het onderzoek / de behandeling

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

In de dagen dat de groeifactor wordt toegediend, krijgen de meeste donoren enige last van bot-, spier- en hoofdpijn en soms een grieperig gevoel, af en toe met wat verhoging. Een temperatuur tot 38.5°C is acceptabel. U kunt tegen deze klachten Paracetamol® gebruiken, andere pijnstillers alleen in overleg met de arts van Matchis of de arts bloedtransfusiegeneeskunde of de afdeling Hemaferese van het LUMC. De klachten verdwijnen grotendeels binnen 24 uur na toediening van de laatste groeifactoren. Na 48 uur zijn alle klachten verdwenen. Zeer zelden treden ernstigere bijwerkingen op, bij pijn in de linkerzij altijd contact opnemen met de arts! Bij klachten of twijfel/ongerustheid kunt u de Hemaferese afdeling bellen, zo nodig wordt u doorverbonden met de dienstdoende arts bloedtransfusiegeneeskunde.

Nazorg

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

U moet contact opnemen met de afdeling Hemaferese, wanneer de temperatuur oploopt tot hoger dan 38,5°C, lokale klachten passend bij infectie/onsteking, pijnklachten in linkerzij.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Tijdens kantooruren 8.30-17.00 tel:071-5263810, buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het LUMC tel: 071-5269111, en vragen naar de dienstdoende Bloedtransfusie-arts.