Alexandra Langers benoemd tot vice-decaan universitair onderwijs

24 juni 2024
leestijd
Alexandra Langers zal met ingang van 1 juli officieel de rol van vice-decaan universitair onderwijs vervullen. Op dit moment is zij werkzaam als MDL-arts en portefeuillehouder Onderwijs in divisie 2.

Een nieuwe rol

Alexandra is niet helemaal onbekend op dit terrein. Vanaf eind 2023 ondersteunde zij Henk-Jan Guchelaar die de functie van  decaan voor het onderwijs in de faculteit Geneeskunde tot 1 juni met veel enthousiasme en succes heeft vervuld. Voor het LUMC is de functie van vice-decaan nieuw. Met het instellen van een vice-decaan universitair onderwijs sluit het LUMC aan bij de andere faculteiten van de Universiteit Leiden, die al langere tijd een vice-decaan  onderwijs kennen. Met de komst van Marlies Reinders als nieuwe decaan worden afspraken gemaakt over de samenwerking en de onderlinge rolverdeling. Alexandra: “Ik ken Marlies nog uit de tijd dat zij in het LUMC werkzaam is, dus daar heb ik alle vertrouwen in en zie uit naar de samenwerking.”

Twee voornaamste thema’s

Wat wel al vast staat is dat Alexandra Langers zich gaat bezighouden met verschillende thema’s binnen het onderwijs. Alexandra: “Interprofessioneel leren is een actueel thema in het onderwijs. Wij hebben binnen onze medische faculteit een prachtig palet aan bachelor- en masteropleidingen. Dit biedt veel kansen voor samenwerking over de opleidingen heen. Die samenwerking beperkt zich niet tot het universitair onderwijs, ook de zorgopleidingen en medische vervolgopleidingen zijn hierbij betrokken. Ik merk dat er veel enthousiasme is voor dit soort projecten. De komende tijd hopen we hier verdere stappen in te zetten.”

Een tweede thema waar Langers zich mee bezig gaat houden zijn de carrièrepaden voor docenten. Langers: “Kwalitatief goed onderwijs is essentieel voor het LUMC en haar studenten en goed onderwijs staat of valt met goede en gemotiveerde docenten. Het is belangrijk dat de inzet voor het onderwijs wordt erkend en gewaardeerd.”

Een focus op onderwijs

Alexandra Langers is sinds 2007 werkzaam als Maag-, Darm- en Leverarts in het LUMC. Zij was jarenlang blokcoördinator van het onderwijsblok Vraagstukken Buik en jaarcoördinator van het tweede jaar van de bachelor geneeskunde. Ook was zij voorzitter van de projectgroep voor de implementatie van het nieuwe raamplan geneeskunde. Tot recent was zij opleider van de opleiding tot Maag-, Darm- en Leverarts in de OOR Leiden. Op nationaal en internationaal gebied is zij betrokken bij onderwijs- en toetsontwikkeling, zowel binnen de geneeskunde-opleiding en de medische vervolgopleiding. Sinds 2020 is zij portefeuillehouder Onderwijs in het divisiebestuur van divisie 2.