Nico Blom benoemd tot voorzitter AEPC en themaleider 'Aangeboren hartaandoeningen' binnen ERN GUARD-Heart

8 juni 2022
leestijd
Prof. dr. Nico Blom is benoemd tot voorzitter van de Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) en themaleider 'Aangeboren hartaandoeningen (Congenital Heart Disease - CHD)' binnen het European Reference Network (ERN) GUARD-Heart. Blom is als hoogleraar verbonden aan de universitair medische centra (UMC’s) van Amsterdam en Leiden.

Daarnaast is hij hoofd kindercardiologie van het Centrum voor Aangeboren Hartziekten Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Hart- en vaatziekten omvatten een reeks aangeboren afwijkingen die de normale werking van het hart aantasten. Wereldwijd komt dit bij ongeveer 1 procent van alle zuigelingen voor. Helaas is er nog maar beperkte kennis beschikbaar over wat de zeldzame types van deze aandoeningen veroorzaakt. Dit vormt vooralsnog het grootste obstakel bij de preventie hiervan. Als gevolg van de grote heterogeniteit van het CHD lopen de behandelstrategieën dan ook sterk uiteen.  "Het bevorderen van nationale- en internationale samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek is van essentieel belang als we aanzienlijke vooruitgang willen boeken bij de diagnose en behandeling van CHD", benadrukt Blom.

Dubbele aanstelling

De hoogleraar heeft gedurende zijn loopbaan bijgedragen aan meerdere projecten, onderwijscursussen en consensus papers. Daarnaast speelde hij ook een rol bij het opstellen van verschillende richtlijnen  op het gebied van hart- en vaatziekten in Nederland, Europa en wereldwijd. Met zijn benoemingen tot voorzitter bij de AEPC ('s werelds grootste vereniging van specialisten op het gebied van Kinder- en Aangeboren Cardiologie) en het ERN GUARD-Heart thema: CHD, kan hij bruggen bouwen. "Deze dubbele benoeming biedt de mogelijkheid om sterke partnerschappen tot stand te brengen tussen de AEPC en het ERN GUARD-hart, waardoor synergie ontstaat om de doelstellingen van beide netwerken beter te verwezenlijken".

Netwerken consolideren en uitbreiden

"Als hoofd van de afdeling Kindercardiologie van CAHAL - een langdurige samenwerking tussen de UMC’s van Leiden en Amsterdam - realiseer ik me hoe belangrijk samenwerkingsverbanden zijn om vooruitgang te boeken op ons vakgebied", vervolgt Blom. Onder zijn leiding is de afdeling Kindercardiologie van CAHAL de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal centrum voor cardiale beeldvorming, interventiecardiologie, foetale cardiologie en pediatrische elektrofysiologie.

"Mijn doel als voorzitter van de AEPC is om onze vereniging open te stellen voor leden uit niet-Europese landen. Daarnaast willen we onderwijsprogramma's verder ontwikkelen en de wetenschappelijke kwaliteit van onze jaarlijkse bijeenkomst verhogen. Als leider van het ERN GUARD-hart-thema CHD ga ik mij richten op het opzetten van op registers gebaseerde onderzoeksprojecten met betrekking tot zeldzame aangeboren hartziekten, zoals Ebstein anomalie. Denk hierbij verder aan educatieve uitwisselingsprogramma's en webinars voor pediatrische en congenitale cardiologie fellows en een goed second opinion platform". De professor wil ook meer bekendheid geven aan nationale CHD-patiëntenorganisaties. "Een verbinding tussen ERN Guard-Heart en AEPC zal in de toekomst meer systematische en duurzame samenwerkingsverbanden mogelijk maken, die van cruciaal belang zijn voor het vergemakkelijken van de wereldwijde toegang tot diagnose en behandeling van CHD".

Expertisecentrum voor zeldzame ziekten

Patiënten met aangeboren hartziekten kunnen voor specialistische zorg terecht bij het Leids Universitair Medisch Centrum en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, waar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het CAHAL heeft erkend als nationaal expertisecentrum. Kijk voor meer informatie op de pagina Zeldzame Ziekten van het LUMC.