Voordat u naar het ziekenhuis gaat

U komt voor een behandeling naar het ziekenhuis. Gaat u dezelfde dag nog naar huis, dan spreken we van een ‘dagbehandeling’. Op deze dag wordt een onderzoek of een behandeling gedaan. Blijft u na de behandeling ’s nachts in het ziekenhuis, dan spreken we van een ‘opname’.

Komt u naar het LUMC? Vul eerst de COVID-vragenlijst in!

Vul altijd de COVID-vragenlijst in voordat u naar het LUMC komt.

 

Bent u patiënt? Er staat een vragenlijst voor u klaar in mijnLUMC. U kunt hem daar invullen. 

 

Bent u bezoeker? Vul de vragenlijst in.  

 

De vragenlijst is slechts 48 uur geldig. Vul hem dus pas vlak voor uw komst naar het LUMC in. Lees ook de overige belangrijke informatie voordat u naar het LUMC komt.

Informatiebalie LUMCVooraf heeft u met uw dokter overlegd of u voor een dagbehandeling komt of voor een opname. U krijgt telefonisch en/of schriftelijk te horen wanneer en waar u zich moet  melden.

Soms vindt uw behandelaar het na een dagbehandeling niet verantwoord dat u dezelfde dag naar huis gaat. De dagbehandeling wordt dan omgezet in een opname.

Wat neemt u mee bij een dagbehandeling of opname?

 • uw identiteitsbewijs. Hierop staat uw Burgerservicenummer (BSN), dat het LUMC verplicht moet registreren;
 • uw inschrijfkaart van het LUMC als u eerder in het LUMC onder behandeling bent geweest;
 • een bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar: de zorgpas of het polisblad;
 • een actueel medicatieoverzicht. U kunt dit ophalen bij uw apotheek;
 • thuis gebruikte medicijnen, in de originele verpakking;
 • een dieetvoorschrift, als u dit heeft;
 • eventueel een mobiele telefoon;
 • eventueel iets om te lezen of andere dingen om de tijd door te komen.

Wij raden u af om grote sommen geld of kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. Het LUMC is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Wat neemt u extra mee bij een opname?

 • toiletartikelen;
 • nachtkleding;
 • ondergoed;
 • kamerjas;
 • pinpas.

Inschrijving

Op de dag van de behandeling laat u zich inschrijven op de afdeling waar u wordt opgenomen. Bent u een nieuwe patiënt? Dan kunt u zich laten inschrijven bij de Centrale Inschrijfbalie in de centrale hal. Onze medewerkers maken dan een elektronisch patiëntendossier van u aan, waarvoor zij u meteen op de foto zetten. Voor een inschrijving hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer;
 • burgerlijke staat (of u gehuwd of samenwonend bent);
 • verzekeringsgegevens, waaronder de ingangsdatum van de verzekering;
 • naam en adresgegevens van uw huisarts.

Pasgeborenen worden bijgeschreven bij de verzekering van één van de ouders. Als het polisnummer tijdens de opname bekend is, geeft u dit aan de secretaresse door. Is het polisnummer pas na ontslag bekend, geef het dan door aan de patiëntenadministratie. Telefoonnummer 071 – 526 2675 of e-mail: facturatie@lumc.nl.

Uw inschrijfgegevens veranderen

Geef wijzigingen van uw persoonlijke gegevens altijd direct door aan de afdeling waar u moet zijn. Bij een vervolgbezoek is uw dossier dan compleet en hoeft er tijdens de behandeling geen belangrijke informatie te ontbreken. U krijgt dan een nieuwe inschrijfkaart. Een adreswijziging kunt u ook doorgeven met een verhuisbericht, met vermelding van uw patiëntnummer.

Anesthesie

Voor sommige ingrepen is algehele of plaatselijke verdoving  nodig (anesthesie of narcose). Vooraf, op een andere dag, brengt u een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie. Daar wordt gekeken of anesthesie bij u mogelijk is, en welke vorm van anesthesie het meest geschikt is. Het LUMC heeft een uitgebreide folder over anesthesie.

Aandacht voor 70-plussers

Het LUMC besteedt veel aandacht aan mensen van 70 jaar en ouder. Dat gebeurt al bij het opnamegesprek met de verpleegkundige. Deze zal extra vragen stellen over uw gezondheid. Hiermee willen wij de risico’s voor u zo klein mogelijk houden.

Het is voor ons van belang te weten of u bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen heeft. Als u tijdens dagbehandeling of opname extra aandacht van ons nodig heeft, dan krijgt u die. In de folder “Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis” vindt u handige tips die kunnen bijdragen aan een voorspoedige behandeling of opname.

Vervoer

Bij ontslag bestaat de kans dat u lichamelijk nog niet helemaal fit bent. Vooral als u een volledige narcose heeft gehad, kan uw reactievermogen verminderd zijn. Wij raden u daarom af in uw eentje naar huis te gaan of een auto te besturen. Zorg ervoor dat u vooraf vervoer heeft geregeld.

Veilig verblijf in het LUMC

Uw veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar elke dag hard aan, maar kunnen dat niet alleen. Samen met u maken we de zorg nog veiliger. Hoe? De volgende tips helpen om uw verblijf in het LUMC veiliger te maken.

Is uw kind opgenomen in het ziekenhuis? Ook dan kunt u ons helpen. Met deze tips kunt u het verblijf van uw kind nog veiliger maken.