Mammapolikliniek/Sneldiagnostiek

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Klinische oncologie

U bent verwezen naar de mammapolikliniek  van het LUMC om onderzoek te doen naar uw borst(en). Deze folder geeft u informatie over wat u kunt verwachten op de mammapolikliniek en over de onderzoeken die gedaan kunnen worden om de oorzaak van uw klacht(en) vast te stellen. Tevens willen wij u met behulp van deze folder informeren over de gang van zaken rond de onderzoeken en de uitslagen hiervan. 

Verschijnselen en klachten

U heeft een klacht met betrekking tot één of beide borsten. Dit kan een knobbeltje of een zwelling zijn, maar ook kunnen uw klachten bestaan uit vochtafscheiding uit de tepel, een ingetrokken tepel, huidveranderingen, pijn of een combinatie hiervan. Het kan ook zijn dat u geen klachten heeft, maar dat er bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker iets is gevonden dat verder onderzocht moet worden.

Algemeen

De uitvoering van de onderzoeken is in handen van het “mammateam” van het LUMC. Dit team is gespecialiseerd in het onderzoek naar borstafwijkingen en de behandeling daarvan. Het mammateam bestaat (in eerste instantie) uit een chirurg, een radioloog, een patholoog en een verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist heeft binnen de mammapolikliniek medische en verpleegkundige taken en is tevens uw contactpersoon in het geval van behandeling en/of verdere controle. 

Voor de uitvoering van de verschillende onderzoeken werken de chirurg, verpleegkundig specialist, radioloog en patholoog nauw samen. Dit maakt het meestal mogelijk om binnen een dag zekerheid te krijgen over de aard van uw klacht(en). Niet iedere afwijking laat zich in één dag onderzoeken; soms is aanvullend onderzoek nodig. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U moet er rekening mee houden dat een bezoek aan de mammapolikliniek voor sneldiagnostiek bijna een hele dag kan duren. 

Niet elke afwijking is kwaadaardig. Wij streven er naar de periode van onzeker­heid voor u zo kort mogelijk te houden. Ook goedaardige afwijkingen hebben soms behandeling en controle nodig. 

Waar u zich moet melden

Op de dag van de afspraak meldt u zich aan, met uw legitimatie, bij een aanmeldzuil in de Centrale Hal. U ontvangt een dagticket, als uw gegevens niet compleet zijn, wordt u doorverwezen naar de Centrale Inschrijving. 

Mammapolikliniek

Zo vindt u de mammapolikliniek: U gaat bij binnenkomst via de hoofdingang van het ziekenhuis met de roltrap naar het “Leidse Plein”. Boven aan de roltrap gaat u naar links, achter de boekhandel links vind u de trap en de lift. U gaat naar de 3e etage. Daar volgt u de borden route 35, mammapolikliniek. 

Wanneer u geen gebruik kunt maken van de roltrap kunt u aan de gastvrouw op de begane grond vragen hoe u de polikliniek kunt bereiken. 

De mammapolikliniek bevindt zich op dezelfde locatie als de polikliniek oncologie. Op de polikliniek oncologie worden mensen behandeld die kanker hebben. Wij begrijpen dat dit moeilijk voor u kan zijn. Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat u zich in een onderzoeksfase bevindt.

De onderzoeken

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Op de mammapolikliniek, waar de onderzoe­ken plaatsvinden, heeft u eerst een afspraak met de verpleegkundig specialist.

Er worden u onder andere vragen gesteld over de aard van uw klachten en over uw medische voorgeschiedenis. Dit wordt de anamnese genoemd. 

Bij het lichamelijk onderzoek wordt eerst naar uw borsten gekeken waarna vervolgens uw beide borsten, hals en oksels worden onder­zocht op eventuele voelbare afwijkingen. 

Hierna wordt besloten welke onderzoeken er moeten worden verricht om de aard van de afwijking te achterhalen. We proberen de onderzoeken aaneensluitend voor u te plannen, maar het kan zijn dat u tussen de onderzoeken door moet wachten. De vol­gende onderzoeken zijn mogelijk:

Mammografie 

Dit onderzoek vindt bijna altijd plaats en wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie, route 322 (2e etage).

Van beide borsten worden door een laborant twee röntgenfoto’s gemaakt: één in verticale en één in horizontale richting. Om een zo duidelijk mogelijke opname te kunnen krijgen wordt de borst stevig samengedrukt tussen twee kunststof platen. Het samendrukken van de borst kan pijnlijk zijn, maar dit is niet bij iedereen het geval. Wanneer het samendrukken voor u pijnlijk is kunt u dit melden aan de laborant. Deze zal proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het aandrukken van de borst is niet schade­lijk, ook niet als u een knobbeltje heeft.

Er wordt direct na het onderzoek gekeken of de foto’s duidelijk en compleet zijn. Soms is het nodig om aanvullende opnames te maken. 

Wanneer u doorverwezen bent naar aanlei­ding van het bevolkingsonderzoek, wordt er altijd een nieuwe mammografie gemaakt van de borst waar nader onderzoek voor nodig is. De foto’s van het bevolkingsonderzoek dienen als vergelijkingsmateriaal. Een eventuele mammografie uit een ander ziekenhuis zal opnieuw worden beoordeeld. De duur van het onderzoek varieert van ongeveer 20 tot 45 minuten.

Echografie

In een aantal gevallen wordt er in aanslui­ting op de mammografie een echografie van de borst verricht; bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een voelbare afwijking of wanneer er een afwijking te zien is op het mammogram. Dit onderzoek vindt eveneens plaats op de afdeling Radiologie. Hierbij wordt de eventuele afwijking met behulp van geluidsgolven zichtbaar gemaakt. De huid van de borst wordt ingesmeerd met gel waarna de borst wordt afgetast met een instrument dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. De onderzoeksmethode is ver­gelijkbaar met een echografie tijdens de zwangerschap. Er wordt bij een echografie geen gebruik gemaakt van röntgenstralen en het onderzoek is niet belastend of pijnlijk. De duur van het onderzoek is ongeveer 10 – 20 minuten.

Punctie

Wanneer er een afwijking te zien is op de mammografie en/of de echografie kan het noodzakelijk zijn om verder onderzoek te doen naar de aard van de afwijking. Dit gebeurt door middel van een punctie tij­dens de echografie. 

Met behulp van een dunne naald zuigt de radioloog cellen op uit de afwijking in de borst. Het weefsel wordt in het laboratorium onderzocht op de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen. Verdoving is niet noodzakelijk voor dit onderzoek. De duur van het onderzoek is ongeveer 10 minuten. In geval van sneldiagnostiek is de uitslag meestal op dezelfde dag bekend.

Biopsie 

Wanneer voorgaande onderzoeken onvol­doende informatie opleveren om een goede diagnose te stellen kan een biopsie nood­zakelijk zijn. Bij een biopsie wordt, onder plaatselijke verdoving, met behulp van een iets dikkere naald dan die gebruikt wordt bij een punctie, een klein stukje weefsel uit de afwijking in de borst gehaald. Het stukje weefsel wordt onderzocht op de aard van de aanwezige cellen. Indien u bloedverdunnende middelen gebruikt dient u dit aan te geven in het gesprek met de verpleegkundig specialist. Soms is het nodig om het biopt uit te stellen en te plannen op een ander moment. 

Dit onderzoek kan na het uitwerken van de verdoving pijnklachten geven. U kunt zo nodig een Paracetamol tablet van 500 mg innemen tegen de pijn. Het verband mag u na 4 uur verwijderen. De smalle pleisters (steristrips) laat u zitten tot 4-5 dagen na het biopt. De volgende dag mag u douchen en uw bezigheden hervatten (sporten e.d.).

De duur van dit onderzoek is ongeveer 20 minuten. De uitslag van dit onderzoek is pas na een week bekend.

De uitslag

Aan het einde van de ochtend worden de bevindingen van de onderzoeken die bij u zijn verricht door het mammateam besproken. U heeft dezelfde middag weer een afspraak bij de verpleegkundig specialist die de (voorlopige)uitslag van de onderzoeken met u zal bespreken. U moet zich hiervoor op de afgesproken tijd melden bij de secretaresse van de mammapolikliniek. Het kan zijn dat u wat langer moet wachten voor u aan de beurt bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer er bij u ook een biopsie is gedaan krijgt u eveneens een afspraak voor de week erna. De verpleegkundig specialist of de chirurg zal dan de definitieve uitslag en het eventueel hier­uit volgende behandelplan met u bespreken.

Als het nodig is wordt er in overleg met u een tweede afspraak gemaakt.

Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag

Het LUMC werkt samen met het Haaglanden Medisch Centrum in het Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag. Het UKC biedt de patiënt het beste van twee werelden: goede gastvrije zorg in combinatie met academische topzorg waarbij innovatie voorop staat.    

Contactgegevens 

Mammapolikliniek

De mammapolikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8:00 – 16:30 uur) op telefoonnummer: 071-526 53 55. 

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen: mammapoli@lumc.nl; dit is een algemeen e-mail adres.

In geval van spoedeisende hulp

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met het Centrum Eerste Hulp via telefoonnummer: 071-526 20 25.

Website mammapolikliniek

De mammapolikliniek heeft ook een website: www.lumc.nl/mammapoli