Psychologische zorg voor patiënten met kanker en hun naasten

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oncologie

Het hebben van kanker en het krijgen van medische onderzoeken en behandelingen is ingrijpend voor u en uw naasten. Soms is de belasting zo groot dat er problemen ontstaan waar psychologische zorg voor nodig is. 

Problemen waaraan u kunt denken zijn 

 • Overmatige angst voor de terugkeer van de ziekte of een voor u noodzakelijke (of geadviseerde) medische behandeling. 
 • Problemen met verwerking van uw ziekte of de behandeling. Dat kan gepaard gaan met bijvoorbeeld slecht slapen, piekeren, emotionele instabiliteit, gespannenheid, prikkelbaarheid.
 • Problemen in de relatie met uw partner of andere dierbaren.
 • Blijvende vermoeidheid en energieverlies.
 • Blijvende op de voorgrond staande gevoelens van verdriet, somberheid of boosheid.

Wanneer u deze klachten herkent en u zich hier zorgen over maakt, bespreek dit dan met uw specialist of verpleegkundige. Deze kan u doorverwijzen naar de afdeling Psycho-Oncologie. De psychologen van deze afdeling zijn deskundige op het gebied van gedrag, gevoelens en gedachten die samenhangen met kanker en hoe daar mee om te gaan. Ze bieden hulp aan patiënten vanaf 18 jaar en hun naasten tijdens het gehele ziekte- en behandelproces (acuut, chronisch, palliatief). De psychologen zijn BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog/psychotherapeut of in opleiding daarvoor.

Behandeling

Na verwijzing nemen we contact met u op om een eerste afspraak te maken. Tijdens deze afspraak brengen we uw klachten in kaart. Vervolgens kijken we samen met u of een behandeling zinvol is en welke het meest geschikt is. 

De behandelingen op de afdeling Psycho-Oncologie zijn meestal kortdurend (3 à 5 zittingen) en gericht op vermindering of omgaan met de klachten.

Vormen van behandeling die gegeven worden zijn onder andere: 

 • Cognitieve gedragstherapie: u leert om te gaan met de gevolgen van uw ziekte of aandoening. De behandeling richt zich op herstel van mentaal functioneren, vergroten van het zelfinzicht en/of verandering van gedrag of leefstijl.
 • EMDR: behandeling gericht op het verwerken van zeer nare herinneringen en toekomstbeelden die te maken hebben met de ziekte.
 • E-health: wanneer u ver weg woont of liever zelfstandig aan de slag gaat, kan een behandeling via internet een optie zijn. 
 • EFT: relatietherapie gericht op het verstevigen van het gevoel van verbondenheid tussen u en de mensen om u heen. 
 • ACT/AFT: behandeling gericht op het omgaan met emoties zoals angst en verdriet.
 • CALM: kortdurende gesprekstherapie voor mensen met uitgezaaide kanker en hun naasten met als doel gevoel van rust te vergroten en de aandacht te richten op wat van waarde voor u is. 

Het kan zijn dat u samen met uw behandelend psycholoog tot de conclusie komt dat uw klachten niet het beste behandeld worden op de afdeling Psycho-Oncologie. We kijken dan samen met u welke zorg meer geschikt is en waar deze beschikbaar is. Daarbij kunt u denken aan medisch maatschappelijk werk, psychiatrie binnen het ziekenhuis of psychologische zorg via de huisarts bij u in de regio. 

Privacy

Uw privacy en veiligheid zijn belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wilt u meer weten over de privacyregels? Kijk dan op onze website voor meer informatie. 

Kosten

De kosten van de consulten bij de afdeling Psycho-Oncologie vallen onder de zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT). Dit betekent dat ze wel te zien zijn op de nota naar de zorgverzekeraar, maar niet bij u in rekening worden gebracht. Ze hebben ook geen invloed op uw eigen bijdrage. 

Melding van een incident of klacht 

Heeft u een klacht over zakelijke of inhoudelijke aspecten van uw behandeling op onze polikliniek? Neem dan contact op met uw behandelaar of via het secretariaat met het hoofd van de polikliniek. U kunt een klacht ook mondeling of schriftelijk bespreken bij het Patiëntenservicebureau en/of de klachtencommissie van het LUMC. Kijk op de webpagina Klacht indienen voor meer informatie.

Contact

Adres
Afdeling Psycho-Oncologie
Poortgebouw-Zuid, 4e etage
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
Tel.: 071-526 80 32
Fax: 071-526 69 50

Wilt u een afspraak maken of wijzigen? Neem dan telefonisch contact met ons op. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00-12.00 uur en tussen 13.30-15.00 uur.

Verwijzers kunnen telefonisch contact met de afdeling opnemen via 071-526 31 21. 

Postadres
Psycho-Oncologie
Poortgebouw-Zuid, 4e etage
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Juli 2019