LUMC Vrijwillige Donoren Service (LuVDS)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Algemeen

De onderzoekers van het LUMC hebben lichaamsmateriaal zoals bloed, urine en speeksel nodig. Deze lichaamsmaterialen worden gebruikt om het ontstaan en verloop van ziekten te bestuderen. De LUMC Vrijwillige Donoren Service (LuVDS) coördineert de afname en het gebruik van lichaamsmateriaal van (gezonde) vrijwillige donoren voor wetenschappelijk onderzoek.

Het gedoneerde lichaamsmateriaal wordt direct gebruikt in het laboratorium of opgeslagen in een zogenaamde biobank. De lichaamsmaterialen uit deze biobank kunnen in de toekomst worden gebruikt voor onderzoek. Zo kan het lichaamsmateriaal van de vrijwillige (gezonde) donoren worden vergeleken met het lichaamsmateriaal van patiënten. In deze folder leest u meer over ons onderzoek en de mogelijkheid om hier materiaal aan af te staan.

'Direct Gebruik'

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de diagnostiek en behandeling van patiënten te verbeteren. Onderzoekers bestuderen in laboratoria de mechanismen die op cel- en molecuulniveau bijdragen aan het ontstaan en het voorkomen van ziekten. De techniek ontwikkelt zich snel. Daardoor groeit niet alleen de vraag naar lichaamsmateriaal van patiënten, maar ook naar dat van vrijwillige (gezonde) donoren.

Voor deze laatste groep donoren heeft het LUMC de LuVDS-Direct Gebruik opgericht. De LuVDS-Direct Gebruik organiseert het afnemen en het gebruik van lichaamsmateriaal van vrijwillige donoren. 

Het verzamelde materiaal wordt direct gebruikt voor een wetenschappelijk laboratoriumonderzoek. Uw lichaamsmaterialen worden daarbij anoniem ter beschikking gesteld aan onderzoekers.

Biobank

Het LUMC heeft een groot aantal klinische biobanken opgezet om de behandeling van patiënten in de toekomst te verbeteren. Een biobank is een verzameling van lichaamsmaterialen en (medische) gegevens die wordt aangelegd met instemming van de deelnemende patiënten en/of (gezonde) vrijwillige donoren.

Het LUMC doet onderzoek naar de toepassing van nieuwe laboratoriumtechnologieën bij grote groepen patiënten met eenzelfde aandoening. Uiteraard moet in dit onderzoek het lichaamsmateriaal van patiënten vergeleken worden met dat van (gezonde) vrijwillige donoren.

Gegevens en materialen in de LuVDS (gezonde) vrijwillige donoren biobank worden voor onbepaalde tijd gecodeerd opgeslagen. De gegevens vallen daarbij onder het medisch beroepsgeheim. Uw lichaamsmaterialen worden gecodeerd in vriezers en/of koelkasten bewaard.

Onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het begrijpen van de oorzaken van ziekten. De LuVDS is dan ook altijd op zoek naar gezonde donoren die onder andere bloed, urine en/of speeksel willen afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. Als donor kunt u materiaal afstaan voor direct gebruik in een onderzoek en/of materiaal dat wordt opgeslagen in een biobank van (gezonde) vrijwillige donoren. 


Contact 

Wilt u onderzoek in het LUMC ondersteunen door het geven van een kleine hoeveelheid lichaamsmateriaal? Neem contact op met de LuVDS door te mailen naar LuVDS@lumc.nl of te bellen naar 071-526 64 40 of (bij geen gehoor) 071-526 38 80. 

De patiënten en de onderzoekers zijn u enorm dankbaar.

Januari 2020