Inspannings echo onderzoek

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten

Tijdens een inspanningsecho van het hart moet u zich inspannen op een ligfiets om het hartritme en de bloedsomloop te versnellen. Daarmee wordt gekeken naar de functie van uw hartspier en hartkleppen tijdens inspanning.

Voorbereiding

Indien u medicijnen gebruikt kunt u deze gewoon doorgebruiken, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken. Omdat u moet fietsen op een ligfiets is het wenselijk gemakkelijke kleding en schoenen te dragen. U wordt gevraagd het bovenlichaam te ontbloten waarna er stickers voor een hartfilmpje ( ECG) worden opgeplakt. U krijgt een bloeddrukband om de arm voor bloeddrukmeting tijdens het onderzoek.

Het onderzoek

Nadat alle apparatuur is aangesloten kunt u plaatsnemen op de ligfiets. Tijdens de fiets-echo wordt de weerstand iedere minuut verhoogd, zodat de mate van inspanning geleidelijk aan toeneemt. Tussendoor worden echo opnamen gemaakt.
Eventueel wordt een echocontrastmiddel gebruikt ter verduidelijking van de hartspierfunctie. In dat geval krijgt u een infuus. Echocontrastmiddelen geven over het algemeen geen bijwerkingen. Een zeldzame bijwerking is een allergische reactie.

Uitslag

Na het onderzoek worden de opnamen geanalyseerd en verslagen. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken bij een volgend  polikliniekbezoek.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek, stelt u die dan gerust aan de cardioloog of de echolaborant die bij het onderzoek aanwezig is. U kunt ook op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur bellen naar de afdeling Hartfunctie, tel. 0715263714 of mailen naar hartpoli@lumc.nl.

December 2015