Afscheid nemen van je baby

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Verloskunde; GeboorteHuis Leiden

De dood van je baby is, ongeacht de duur van de zwangerschap, een enorme schok. Het is een van de meest ingrijpende verliezen waarmee een mens te maken kan krijgen. 

Iedere ouder heeft een persoonlijke ervaring en iedere situatie is anders, maar de dood van een baby kan een dieper verdriet geven en langer duren dan de meeste mensen zich realiseren. Hoe klein de baby ook is, er is al sprake van een band tussen ouders en baby. Je hebt gefantaseerd en gedroomd over de toekomst. Die verwachtingen zijn plotseling en ruw verstoord. 

Juridisch gezien is er een onderscheid tussen baby's die voor of na 24 weken zwangerschap in de baarmoeder overlijden. 

Bij baby's die voor 24 weken zwangerschap in de baarmoeder of vlak na de geboorte overlijden, gebruiken sommige ziekenhuizen de term 'late miskraam'. Het kan zijn dat je deze term als pijnlijk ervaart en het gevoel hebt dat het de ernst van wat er is gebeurd onderschat. Deze term wordt gebruikt omdat de wettelijke regels voor registratie en uitvaart voor deze baby's anders zijn. Maar verdriet en rouw houden zich niet aan dit onderscheid. 

Daarom is de brochure Afscheid nemen van je baby gemaakt voor alle ouders waarvan de baby overlijdt voor, tijdens of (kort) na de geboorte, ongeacht zwangerschapsduur.

Voor en tijdens de bevalling is de moeder degene die de beslissingen maakt; juridisch gezien heeft een kind tot na zijn geboorte geen rechten en de andere gezaghouder (meestal de partner) heeft dus ook juridisch geen zeggenschap over de bevalling. Dit is mede de redeb dat delen van deze brochure aan de moeder zijn gericht. Uiteraard hopen we dat je, maar ook anderen die getroffen zijn door dit verlies, steun vindt in het lezen van de informatie. 

De inhoud van deze brochure is gebaseerd op wettelijke regelingen, literatuur en op ervaringsdeskundigheid van ouders en zorgverleners. Stille levens, het kenniscentrum babysterfte, heeft al deze informatie voor je verzameld en gebundeld. Op de website en in diverse brochures lees je waar je mee te maken krijgt als je baby overlijdt. 

In de brochure wordt altijd het enkelvoud 'baby' gebruikt. Dit kan natuurlijk meervoud zijn voor de ouders die in verwachting zijn van een meerling en meer dan één baby verliezen. Daarnaast wordt de 'hij'-vorm gebruikt waar uiteraard ook 'zij' kan worden gelezen. Er wordt soms gesproken 'de vader' terwijl je ook 'de partner' kunt lezen. 

Deze brochure komt niet in de plaats van ondersteuning door professionals. Stel hen alle vragen die je hebt en vraag door tot al je vragen beantwoord zijn.

Meer informatie

Op Stille levens vind je de complete brochure Afscheid nemen van je baby.  

Stille levens heeft verschillende brochures rondom dit thema. Kijk voor meer informatie op www.stillelevens.nl