Dobutamine stressechocardiografie

This information is provided by Hartziekten.

Vanwege de voorbereidingen en de nazorg bij dit onderzoek zult u kort worden opgenomen op onze Short Stay afdeling Cardiologie (J-9-R). Deze brochure geeft u informatie over het Dobutamine Stressecho-onderzoek. Dit onderzoek geeft ons inzicht in de wandbewegingen van uw hart tijdens inspanning. De inspanning wordt nagebootst door middel van medicijnen, u hoeft zich dus niet fysiek in te spannen.  

Voorbereiding

Om de stresstest goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren, mag u, wanneer u Betablokkers (Metoprolol, Atenolol, Bizoprolol en Nebivolol) en/of Diltiazem gebruikt, deze 48 uur van tevoren niet meer innemen. 

Op de dag van het onderzoek mag u normaal eten en drinken.

Omdat we regelmatig ECG’s maken, uw bloeddruk controleren, en voortdurend echografieopnames maken, adviseren wij u gemakkelijke kleding aan te trekken of mee te nemen. 

Ook vragen we u een actueel medicatieoverzicht mee te nemen.    

Het Onderzoek

De inspanning (stress) wordt nagebootst door middel van medicijnen (dobutamine en eventueel atropine). Deze medicijnen worden via een infuus toegediend. Ze versterken de pompfunctie van het hart en verhogen de hartslag. Dobutamine geeft u het gevoel dat u zich inspant.

Voor en tijdens het onderzoek wordt er regelmatig een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. De medicijnen krijgt u in oplopende snelheid door een infuus toegediend. Van tevoren is uw maximale hartslag berekend. De medicijnen zorgen ervoor dat die bereikt wordt. Als dat gebeurt, wordt de laatste echo-opname gemaakt en stoppen we de toediening van medicijnen. Soms is het nodig dat we de dobutamine moeten antagoneren (stoppen) met  een ander soort medicijn (Betablokker), zodat we uw hart weer in rust krijgen.

Tijdens het toedienen van dobutamine kunt u pijn op de borst krijgen of een wat onrustig hartritme voelen. Het is belangrijk dat u uw klachten meldt aan het aanwezige personeel.

De echografische opnames worden op gebruikelijke wijze gemaakt. Er worden opnames in rust en tijdens inspanning gemaakt. Meestal krijg ut echocontrastmiddel toegediend. Zo wordt de kwaliteit van de echobeelden zo goed mogelijk. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u nog ongeveer een uur op de Short Stay afdeling. Uw ECG en bloeddruk worden hier gecontroleerd. Als de controles goed zijn, mag u naar huis. U zult in totaal ongeveer vier uur in het ziekenhuis verblijven. 

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een volgend polikliniekbezoek.

Let op

Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u dit onderzoek niet ondergaan. Het is dus erg belangrijk om dit te melden.

Vragen

Heeft u ondanks het lezen van deze informatiefolder nog vragen dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek Hartziekten.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur en tussen 13.30-16.00 uur

Telefoonnummer: 071-526 37 14

E-mailadres: hartpoli@lumc.nl 

Verder is er voorafgaand aan het onderzoek nog tijd om vragen te stellen.

Laat het zo spoedig mogelijk weten als u verhinderd bent. 

December 2019