Afdeling Radiotherapie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiotherapie

De informatie in deze folder is bestemd voor patiënten die binnenkort bestraald gaan worden op de afdeling Radiotherapie van het LUMC. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de afdeling en wordt ingegaan op mogelijke vragen die u kunt hebben. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u daarmee altijd terecht bij een van onze medewerkers.

Wat is Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling door middel van straling. Bestraling speelt een rol bij de behandeling van aandoeningen waarbij lichaamscellen zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Het gaat hierbij meestal om kanker of goedaardige tumoren.

De straling remt de cellen in hun groei en kan ze doden. De dode cellen worden daarna door het lichaam opgeruimd. De gezonde cellen in de omgeving van het zieke weefsel raken tijdens de bestraling ook beschadigd, maar kunnen zich herstellen tussen de dagelijkse bestralingsbehandelingen en daarna.

De uitwerking van de bestraling op de cellen duurt nog geruime tijd voort nadat de bestralingsbehandeling is afgerond. Hierdoor is het uiteindelijke effect van de behandeling pas na vele weken te beoordelen. In die tijd blijven de gezonde cellen zich herstellen van de bestraling. Straling is onzichtbaar en niet te voelen. Een bestralingsbehandeling doet dus geen pijn. Ook wordt u niet radioactief door de behandeling.

 

Bestralingsapparaat

Medewerkers van de afdeling Radiotherapie

Het team van de afdeling bestaat uit:

 • Radiotherapeut-oncologen
 • Radiotherapeut-oncologen in opleiding
 • Radiotherapeutisch laboranten
 • Assisterend laboranten
 • Klinisch fysici
 • Technisch medewerkers hulpmiddelen
 • Verpleegkundigen
 • Doktersassistenten
 • Baliemedewerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtiste

Afspraken op de Radiotherapie

Eerste afspraak

Zodra uw verwijzend arts u heeft aangemeld voor bestraling, wordt u op onze oproeplijst geplaatst. Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt u (schriftelijk of telefonisch) een afspraak voor het eerste gesprek. In dat gesprek geeft uw behandelend arts uitleg over de behandeling en zal vaak ook al de voorbereiding plaatsvinden.Tijdens deze voorbereiding wordt een CT-scan gemaakt, waarbij het te bestralen gebied wordt bepaald (zie hoofdstuk: Voorbereiding/CT-scan). Als tijdens het eerste gesprek blijkt dat deze voorbereiding niet direct kan plaatsvinden, zult u hiervoor een vervolgafspraak krijgen. U krijgt deze direct mee, of u wordt hiervoor telefonisch opgeroepen.

Afspraken voor bestralingen

Na de voorbereidende CT-scan krijgt u de afspraak voor de eerste bestraling. Op de eerste bestralingsdag ontvangt u de vervolgafspraken voor de rest van de week. Op vrijdag kunt u de nieuwe afspraken voor de week erna uitprinten bij het scanapparaat. U kunt een voorkeurstijd voor het tijdstip van de bestraling aangeven. Het voorkeurstijden formulier kunt u aan de baliemedewerker vragen. Bij het maken van de bestralingsafspraken proberen wij zo veel mogelijk rekening te houden met uw wensen. In de eerste bestralingsweek is dit vaak niet haalbaar. Ook kan het om technische of praktische redenen soms noodzakelijk zijn om van uw voorkeurstijd af te wijken.

Overige afspraken

Bij de volgende bestralingsafspraak kunt u zich met behulp van het scanapparaat aanmelden.

Met dit apparaat kunt u zelf de aanmelding doen door uw inschrijfkaart te scannen. U kunt vervolgens doorlopen naar de wachtkamer van het bestralingstoestel. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan helpen de baliemedewerkers/secretaresses u graag.

Op vrijdag kunt u na het scannen van uw inschrijfkaart ook uw afspraken voor de volgende week uitprinten. In de meeste gevallen wordt u vier tot vijf keer per week bestraald. Door feestdagen en/of onderhoud van het bestralingstoestel kan het zijn dat het bestralingsschema wordt aangepast.

Tijdens de behandeling wordt u regelmatig door de radiotherapeut-oncoloog gecontroleerd. De radiotherapeut-oncoloog kijkt naar het beloop van de bestraling en of u last hebt van bijwerkingen. Mocht u tussentijds klachten of problemen hebben, dan kunt u dat overleggen met de radiotherapeutisch laborant of baliemedewerker. Zo nodig regelen zij een tussentijdse afspraak met de radiotherapeut-oncoloog. Als u verwezen wordt naar bijvoorbeeld een diëtiste of mondhygiëniste, vindt u deze extra afspraken ook terug op uw afsprakenoverzicht.

Afspraken combineren

De afdeling Radiotherapie maakt gebruik van een eigen afspraaksysteem. Het is daarom belangrijk dat u zelf doorgeeft dat u ergens anders in het ziekenhuis een afspraak hebt. We kunnen dan proberen om een combinatieafspraak te maken. U kunt hiervoor bij de balie van de Radiotherapie een formulier invullen. Het ingevulde formulier moet u uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de week van uw verzoek indienen. De data en tijden van de bestralingsafspraken krijgt u alleen via de afdeling Radiotherapie en mogen niet door medewerkers van andere afdelingen aan u worden doorgegeven. Uw hele bestralingsserie staat al wel ingepland en is zichtbaar voor andere afdelingen, net als sommige administratieve afspraken waarbij u niet aanwezig hoeft te zijn. De tijdstippen van uw behandeling in volgende weken kunnen wel nog veranderen. Er wordt geschoven gedurende de behandelperiode om rekening te kunnen houden met voorkeurstijden en combinatieafspraken. Als u op de vrijdag eenmaal de afspraken voor de week erna heeft geprint, staan die afspraken vast en wordt er niet meer in de tijdstippen geschoven.

Vervoer/parkeren

Informatie over vergoeding van taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer kunt u krijgen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is aan te raden om de afsprakenoverzichten te bewaren. U kunt vanaf de 1e etage parkeren in de parkeergarage LUMC. Alleen tijdens de periode dat u bestraald wordt, kunt u kosteloos parkeren op de begane grond van de parkeergarage. Meld u altijd aan via de intercom bij de slagboom van de parkeergarage LUMC (ook bij ‘roodlicht/vol’). Dit geldt dus niet bij de eerste afspraak met de radiotherapeut-oncoloog, afspraken ter voorbereiding van de bestraling of controleafspraken op de poli, dan kunt u parkeren vanaf de 1e etage in de parkeergarage LUMC.

 

Patiëntveiligheid

Op de afdeling Radiotherapie vinden wij patiëntveiligheid belangrijk. Met veiligheid bedoelen we dat u zo min mogelijk risico loopt tijdens uw behandeling. Om dagelijkse identificatie mogelijk te maken, zal bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis een pasfoto worden gemaakt die in uw dossier komt. U hebt zelf ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw behandeling. Om u hierbij te ondersteunen, ontvangt u de patiëntveiligheidskaart. Het is belangrijk deze kaart te lezen voor het starten van uw behandeling. Bij vragen kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Legitimatie

Sinds 1 februari 2009 controleert het LUMC uw identiteit. De baliemedewerker kan u vragen zich te identificeren. Neemt u daarom bij elk bezoek aan het LUMC een identiteitsbewijs mee (zoals paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Meer informatie kunt u vinden op: www.rijksoverheid.nl.

Eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog


Voordat de bestralingsbehandeling start, hebt u een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt die met u wat de behandeling inhoudt. U kunt hier met al uw vragen over de behandeling terecht. Zo nodig wordt een lichamelijk onderzoek verricht. Na het eerste gesprek kunnen, afhankelijk van het te bestralen gebied, nadere afspraken worden gemaakt voor een masker, afdekking, goudmarkers of contrastvloeistof via infuus.

Bestraling in combinatie met chemotherapie

In het geval dat uw bestraling gecombineerd wordt met chemotherapie, krijgt u ook een gesprek met de internist-oncoloog. In dit gesprek worden de werking en de bijwerkingen van de combinatie van radiotherapie met chemotherapie besproken. Daarnaast komt aan de orde of deze behandeling geschikt is voor u.

Behandelingsovereenkomst

Aan het eind van het eerste gesprek wordt u gevraagd of u met de voorgestelde behandeling akkoord gaat. Als u instemt met de behandeling, is er sprake van een behandelingsovereenkomst tussen u en de radiotherapeut-oncoloog. Deze wordt in uw dossier vastgelegd.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de afdeling Radiotherapie wordt ook medisch-wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit is belangrijk om betere behandelmethoden te ontwikkelen. Vaak is hierbij medewerking van patiënten nodig. Als u tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd om hieraan mee te doen, zult u van de radiotherapeut-oncoloog specifieke informatie krijgen over het onderzoek. Voor algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht op www.lumc.nl/org/radiotherapieHet kan zijn dat de afdeling gegevens over uw behandeling en de uitkomsten daarvan gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om de behandelingsresultaten te monitoren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van gegevens uit het patiëntendossier. Deze gegevens worden gecodeerd en zijn daardoor niet meer naar u te herleiden. Deze informatie helpt ons om de behandelingen te verbeteren, en de wetenschappelijke kennis rond uw ziekte en de beste behandeling daarvoor te vergroten. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van gecodeerde medische gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunt u daartegen bezwaar maken, bijvoorbeeld via uw behandelend arts.

Voorbereiding/CT-scan

Over het algemeen wordt aansluitend aan het eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog een CT-scan gemaakt. Tijdens het voorbereiden van de bestraling bepalen de radiotherapeut-oncoloog en radiotherapeutisch laborant wat het bestralingsgebied wordt. Hiervoor wordt u verzocht plaats te nemen in de CT-ruimte. De laborant geeft uitleg hoe het bestralingsgebied bepaald wordt en vraagt u het deel van uw lichaam waarop u bestraald gaat worden te ontkleden. Met behulp van röntgenstraling wordt het te bestralen gebied in beeld gebracht met een CT-scan.

U wordt door de laborant in een houding gelegd die het beste is voor de bestralingsbehandeling. Om deze houding bij elke bestraling weer nauwkeurig terug te kunnen vinden, worden op uw lichaam instelpuntjes getatoeëerd en/of lijnen gezet met stift en foto’s gemaakt van de houding waarin u ligt. Deze procedure duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Vervolgens krijgt u de afspraak voor de eerste bestraling mee van de laborant.

CT-scan met contrast

In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat bij de CT-scan een contrastmiddel wordt toegediend. Bij de oproep voor het eerste gesprek wordt dat aan u gemeld. Toediening gebeurt meestal via een infuus. Belangrijk is dat u 3 uur voor het onderzoek niets eet of drinkt.

Voorbereiding bestraling in het hoofd-/halsgebied en/of huid

Als u op het hoofd-/halsgebied moet worden bestraald, wordt een kunststof masker gemaakt. Dit masker houdt het hoofd-/halsgebied op zijn plaats, zodat u tijdens de bestraling stil kunt blijven liggen.
Als u wordt bestraald op een plekje op de huid, kan gebruikgemaakt worden van een afdekking om het te bestralen gebied heen. Zowel het masker als de afdekking worden door de technische medewerker hulpmiddelen gemaakt. Deze afspraak is aansluitend aan het gesprek met de radiotherapeut-oncoloog.

Voorbereiding bestraling prostaat

Als u op uw prostaat wordt bestraald, bespreekt de radiotherapeut-oncoloog met u of u in aanmerking komt voor goudmarkers. Goudmarkers zijn kleine gouden staafjes (1 millimeter in doorsnede en 5 millimeter in lengte) die in de prostaat worden ingebracht. De markers worden gebruikt om tijdens de behandeling de positie van de prostaat te bepalen. Het inbrengen van de goudmarkers vindt plaats op de poliklinische OK van de afdeling Urologie LUMC. De voorbereidings-CT wordt één week na het inbrengen van de goudmarkers gemaakt.

Voorbereiding inwendige bestraling

Voor sommige behandelingen is het noodzakelijk om heel lokaal te bestralen. Dit wordt gedaan met radioactieve bronnetjes die in het lichaam worden ingebracht. Deze inwendige bestraling heet brachytherapie. Brachytherapie kan in combinatie worden gegeven met uitwendige bestraling. Als u in aanmerking komt voor brachytherapie, dan zal de radiotherapeut-oncoloog u hierover uitleg geven tijdens het eerste gesprek. Ook krijgt u een aparte folder met informatie over brachytherapie.

De eerste bestraling (± 20 minuten)

Bij aankomst op de afdeling Radiotherapie meldt u zich bij de balie (route 753).

De baliemedewerker/secretaresse brengt de radiotherapeutisch laboranten op de hoogte dat u aanwezig bent en verwijst u door naar het bestralingstoestel waar uw behandeling zal plaatsvinden. U mag plaatsnemen in de wachtruimte van het bestralingstoestel. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op uit de wachtkamer en geeft u uitleg over de gang van zaken op het bestralingstoestel.

U kunt zich hierna ontkleden in een kleedkamertje. Met behulp van de instelpuntjes of lijnen die tijdens de lokalisatie op uw lichaam zijn aangebracht, zorgen de laboranten ervoor dat u in de juiste houding komt te liggen. Het hele bestralingsplan wordt gecontroleerd en vervolgens wordt de eerste bestraling uitgevoerd. U voelt en ziet niets van de bestraling. Wel hoort u tijdens het stralen een zoemend geluid van het bestralingstoestel.

Het is van belang dat u rustig blijft liggen totdat u te horen krijgt dat het bestralen klaar is. Tijdens de bestraling bent u alleen in de behandelruimte. De radiotherapeutisch laboranten houden u de hele tijd in de gaten door middel van 2 camera’s. Als de bestraling klaar is, kunt u zich weer aankleden.

Bijwerkingen

In de loop van de bestralingsserie kunnen bijwerkingen optreden. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen merken weinig. De reacties van het lichaam op de bestraling zeggen niets over het effect van de behandeling. De bijwerkingen hangen samen met het gebied dat bestraald wordt. Maar er zijn ook een aantal algemene reacties die kunnen optreden, zoals vermoeidheid, meer behoefte aan slaap en minder eetlust. De meeste bijwerkingen verdwijnen enkele weken na de laatste bestraling.

Vermoeidheid

Vermoeidheid komt vaak voor bij patiënten die bestraald worden. Uw lichaam verbruikt extra energie voor het herstel van gezond weefsel en het opruimen van dode kankercellen. Daarnaast kan het reizen van en naar onze afdeling, maar ook de spanningen rondom de ziekte en de behandeling, een flinke belasting voor u zijn. Probeer zo veel mogelijk ontspanning te zoeken en dingen te doen die u prettig vindt. Als u zich moe voelt, probeer dan inspanningen te vermijden en extra rust te nemen. Hoe lang de vermoeidheid na de behandeling aanhoudt, verschilt van persoon tot persoon.

Verminderde eetlust

Door de bestraling kan u te maken krijgen met een verminderde eetlust. Maar voor het herstel van uw lichaam is het van belang dat u toch goed en gevarieerd blijft eten. Het kan een oplossing zijn om vaker kleinere hoeveelheden te nemen. Eventueel kunnen we de diëtiste voor u inschakelen. Ook voldoende drinken is belangrijk, liefst zo’n 2 liter per dag. Dit omvat alles wat u drinkt over de dag; water, thee, koffie, frisdrank, etc. Na de behandeling zal de eetlust geleidelijk weer toenemen.

Huidreactie

Het is heel normaal dat uw huid reageert op de bestraling. De mate waarin uw huid reageert, hangt af van het soort stralen dat wordt gebruikt, de hoogte van de stralingsdosis en de plaats van de bestraling.
De huidreactie is vaak het hevigst rondom operatielittekens en in huidplooien, zoals de hals, oksels en liezen. De huid in het bestraalde gebied kan na verloop van tijd rood en gevoelig worden. Soms treedt jeuk op of verschijnen er kleine blaasjes. De huid kan stuk gaan en vochtig worden. Meestal herstelt de huid zich weer binnen 2 tot 4 weken nadat de bestralingen zijn afgelopen. Wel kan de huid na de behandelperiode kwetsbaar blijven en ook kan de kleur van de huid door pigmentatie enigszins veranderen.

Zonnen

Gedurende de bestralingsperiode raden wij u aan de bestraalde huid uit de zon te houden. Dek de bestraalde huid af, of gebruik een sunblock-crème als dit niet helemaal mogelijk is. De bestraalde huid heeft namelijk een groter risico op zonverbranding en beschadiging. Bovendien kan de zon een huidreactie veroorzaken waardoor vlekken kunnen ontstaan.

Advies huidverzorging

 • U kunt uw eigen verzorgingsproducten blijven gebruiken.
 • Gebruik bij rode huid, irritatie of jeuk Cetomacrogol-crème, Calendula (littekenzalf) of overleg met de verpleegkundige van de Zorgpost.
 • Ga gerust onder de douche. Als uw huid intact is, dan kunt u ook zwemmen of in bad.
 • Dep de huid droog met een zachte handdoek, dus niet wrijven.
 • Scheer u alleen met een elektrisch scheerapparaat.
 • Draag geen schurende kleding.
 • Houd de bestraalde huid uit de zon.
 • Plak geen pleisters op de bestraalde huid.
 • Probeer vooral niet te krabben bij jeuk.

Als u vragen hebt over de huidverzorging kunt u die stellen aan de radiotherapeutische laboranten op het bestralingstoestel, aan de radiotherapeut-oncologen of aan de verpleegkundigen van de Zorgpost.

Haaruitval

Als u bestraald wordt op een plaats met haargroei, dus op het behaarde hoofd, oksel of schaamstreek, kan het haar ter plaatse uitvallen. De mate van haaruitval is afhankelijk van de dosis die u krijgt en de grootte van het bestralingsgebied. Haaruitval treedt meestal op na enkele weken. De haargroei kan pas na enkele maanden weer op gang komen, maar soms komt het haar niet meer terug. Als door de bestraling haaruitval verwacht wordt, kunt u al aan het begin van de behandeling een haarstukje of pruik laten aanmeten. Met een machtiging van de arts zal uw ziektekostenverzekering de kosten voor een deel vergoeden.

Mond- en keelklachten

Bij bestraling van de mond, keel of slokdarm kunnen slikklachten ontstaan. De slijmvliezen zijn erg gevoelig voor straling. Ze kunnen beschadigd raken, waardoor pijnklachten ontstaan bij met name het eten en drinken. Ook kan smaakverandering optreden of zelfs verlies van de smaak. Als de speekselklieren mee bestraald worden, kunt u last krijgen van een droge mond en taai slijm in de keel. Een goede mondverzorging is belangrijk in deze periode. Indien nodig schakelen we de mondhygiëniste en/of de diëtiste voor u in.

Buikklachten

Als de darmen gedeeltelijk in het bestralingsgebied liggen, kunt u last krijgen van diarree of darmkrampen. Ligt de blaas in het bestralingsgebied, dan zult u sneller aandrang hebben en dus vaker moeten plassen. Ook kunt u bij het plassen last hebben van een branderig gevoel. Het is erg belangrijk om goed te blijven drinken. Mochten deze klachten in hevigheid toenemen, meld het dan aan onze medewerkers.

Psychosociale gevolgen

Door de ziekte en de behandeling hiervan maakt u waarschijnlijk een moeilijke periode door. Angst, ongerustheid, verdriet, hoop en het verwerken van deze hele situatie. Ook als u na de behandeling uw dagelijkse bezigheden weer wilt oppakken, gaat dat niet altijd even gemakkelijk. Het is voor veel mensen vaak moeilijk om over hun problemen en zorgen te praten, hoewel dat veel opluchting kan geven. Soms willen mensen hun partner, familie of vrienden niet belasten. Natuurlijk kunt u altijd bij de radiotherapeutisch laboranten terecht, zij zijn immers voor u het eerste aanspreekpunt en u ziet ze dagelijks. Ook kunt u uw problemen bespreken met de radiotherapeut-oncoloog of met een verpleegkundige van de Zorgpost. Als u dat wilt, kunnen we een afspraak voor u maken met een maatschappelijk werker of een medisch psycholoog die aan de afdeling verbonden is.

Seksualiteit

Bestraling op zich heeft geen invloed op seksualiteit. U kunt gerust intiem zijn. Wel kunnen lichamelijke bijwerkingen, vermoeidheid en psychische belasting de zin in vrijen verminderen. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft waar u behoefte aan hebt.

Geslachtsgemeenschap heeft geen nadelige invloed op de behandeling. De bestraling geeft geen risico voor uw partner, want u bent niet radioactief na de bestraling; er blijft geen straling in uw lichaam achter. Bestraling in het bekkengebied kan wel gevolgen hebben voor uw seksleven, uw radiotherapeut-oncoloog kan u daar informatie over geven.

Zorgpost

De (oncologie)verpleegkundigen van de Zorgpost van de afdeling Radiotherapie kunnen voor u een laagdrempelig aanspreekpunt zijn vóór, tijdens en na uw bestralingsbehandeling. Zij geven voorlichting, begeleiding en advies bij huid- en wondzorg en/of andere bijwerkingen van de radiotherapie. Daarnaast kunt u bij hen terecht voor het bespreken van (na)zorg- en begeleidingsmogelijkheden zoals thuiszorg, maatschappelijk werk of andere psychosociale ondersteuning.

Gesprekken Zorgpost

Afhankelijk van de behandeling worden voor u op vaste momenten gesprekken ingepland bij de Zorgpost. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij patiënten die zowel chemotherapie als radiotherapie ondergaan of bij patiënten waarbij mogelijk huidproblemen worden verwacht. Deze afspraken vindt u op het wekelijks afsprakenoverzicht. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur van de Zorgpost.

Locatie Zorgpost

De medewerkers van de Zorgpost Radiotherapie werken in verschillende ruimtes op de afdeling Radiotherapie. U kunt zich daarom net als bij een doktersafspraak melden aan de balie van de afdeling en plaatsnemen in een van de wachtkamers bij de balie. U wordt door de medewerker van de Zorgpost opgehaald uit de wachtkamer.

Contact Zorgpost

Bereikbaar op werkdagen van 8.30-16.30 uur.Telefoonnummer: 071-526 43 84 of via 071-526 35 25 (secretariaat Radiotherapie).

Controle na afloop van de bestralingsserie

Na de laatste bestraling wordt er een controleafspraak gemaakt bij de radiotherapeut-oncoloog, gewoonlijk drie tot zes weken na de laatste bestraling. Hiervoor krijgt u een oproep via de post. In sommige gevallen wordt er een telefonische afspraak gemaakt, hierover krijgt u geen brief. Op dat moment zijn de acute bijwerkingen van de bestraling meestal grotendeels voorbij. Tijdens deze afspraak bekijkt uw arts het herstel na de behandeling en eventuele bijwerkingen waar u nog last van hebt, en bespreekt met u het plan voor de verdere controles.

De controleafspraak vindt ook op de afdeling Radiotherapie plaats. U kunt voor deze afspraak geen gebruik maken van de parkeerplaatsen op de begane grond van de parkeergarage, deze zijn gereserveerd voor de patiënten die bestraald worden. Mochten er in de tussentijd problemen ontstaan, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Radiotherapie.

Verbetersuggesties/klachtenregistratie

Onze medewerkers doen hun best om uw verblijf op de afdeling zo prettig en respectvol mogelijk te laten verlopen. Wij staan open voor uw suggesties ter verbetering. Wilt u uw ervaringen delen, dan kunt u dat doen op de ‘Betermeter’-zuil in de wachtkamer. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling of bejegening. Als dat aanleiding geeft tot een klacht, kunt u in eerste instantie proberen uw klacht te bespreken met de directe betrokkene(n). Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van de klacht leiden, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het managementteam van de afdeling Radiotherapie onder voorzitterschap van het afdelingshoofd prof. dr. C.R.N.. Rasch (stafcentrum Radiotherapie K-01-P, LUMC, postbus 9600, 2300 RD Leiden). In overleg met u zal de verdere procedure voor behandeling van de klacht worden afgesproken.

Contact

Voor vragen zijn wij op werkdagen van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar op 071-526 35 25. Zie ook www.lumc.nl/org/radiotherapie

Voor niet-acute zaken kunt u ook een mail sturen naar SecretariaatRadiotherapie@lumc.nl.

Mochten zich in de avonduren of in het weekeinde problemen voordoen en u bent bezig met een bestralingsserie of u bent kortgeleden bestraald, neemt u dan contact op met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. U kunt dit doen door het centrale nummer van het LUMC te bellen (071-526 91 11) en de telefoniste te vragen om u door te verbinden met de dienstdoende radiotherapeut-oncoloog. In alle andere gevallen, neemt u contact op met uw huisarts.

Overige informatie

Volg voor de afdeling Radiotherapie route 753. Website: www.lumc.nl/org/radiotherapie. Voor een aantal specifieke bestralingsbehandelingen is een patiëntenfolder beschikbaar.

Aanvullende instructies van de arts

Deze onderstaande aanwijzing(en) alleen opvolgen als uw behandelend arts die met u besproken heeft.

 • Een algemeen advies voor ieder mens is om ten minste 1,5 tot 2 liter vocht per dag te drinken. Dit omvat alles wat u drinkt over de dag: thee, koffie, frisdrank, etc. U hoeft dus niet nog extra 1,5 tot 2 liter water te drinken bovenop wat u nu al drinkt.
 • Het is van belang dat eventuele tekeningen op de huid gedurende de hele bestralingsbehandeling zichtbaar blijven.
 • Bijzonderheden met betrekking tot CT-scan en de bestraling van het bekkengebied (bij endeldarmkanker (rectumkanker), prostaatkanker en gynaecologische kanker): Het is voor u belangrijk dat u bij de CT-scan en alle bestralingen een volle blaas hebt en uw endeldarm (rectum) zo mogelijk leeg is. Wij adviseren u om 1 tot 2 uur voorafgaand aan de bestraling thuis naar het toilet te gaan en de tijd te nemen om uw blaas en zo mogelijk ook uw darm goed te legen. Drink vervolgens 1 tot 2 glazen water (of ander vocht).
 • Bijzonderheden met betrekking tot CT-scan en bestralingen bij blaaskanker: Het is belangrijk dat u bij de CT-scan en de bestralingen een lege blaas heeft.
 • Bijzonderheden met betrekking tot bestralingen van het maaggebied: Als het nodig is dat u met een lege of weinig gevulde maag wordt bestraald, zal dit met u besproken worden. Dan zullen de bestralingen in de ochtend worden gepland, waarbij u nuchter of na een heel licht ontbijt (beschuitje en kopje thee) bestraald wordt. 
 • Het is belangrijk dat u 3 uur voorafgaand aan het uitvoeren van de CT-scan met contrastvloeistof niets eet of drinkt (medicijnen innemen met een slokje water is toegestaan).

Bezoekadres

Albinusdreef 2,Zone K-0-P, route 7532333 ZA Leiden

Postadres

Secretariaat Radiotherapie

Postzone K-0-PPostbus 96002300 RC Leiden
Zie ook onze website

Mei 2019