Elektro-retinografie (ERG)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde

ERG is het meten van de elektrische reacties die het netvlies produceert op lichtflitsen. U wordt gedruppeld om de pupil te verwijden. Met behulp van een draadelektrode die – na druppelverdoving – op de rand van het onderooglid wordt geplaatst, worden de elektrische signalen uit het netvlies afgeleid. Het netvlies heeft staafjes (voor het zien in schemer) en kegeltjes (voor het zien in licht en kleurenzien). Door de achtergrondverlichting aan te passen en de sterkte van de lichtflitsen te variëren worden staafjes en kegeltjes apart onderzocht. 

Het onderzoek 

Allereerst worden er drie elektroden op het voorhoofd geplaatst met tape.

Dan worden de draadelektroden op het onderooglid geplaatst. 

Het onderzoek begint met 20 minuten aan het donker wennen (staven), daarna gaat de patiënt met de kin op een steun en komen er uit een bol lichtflitsen van verschillende sterkten. Als het gedeelte van de staafjes klaar is gaat er een fel licht aan in de bol en moet u 10 minuten licht adapteren. 

Ook daarna weer lichtflitsen in verschillende sterkten en snelheid. 

De onderzoeker blijft in dezelfde kamer tijdens het gehele onderzoek. 

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten; met een kwartier inwerktijd voor de pupilverwijding bij elkaar ongeveer 1 uur. 

Na het onderzoek is het zien gedurende enkele uren slechter van dichtbij.Ook kunt u last hebben van fel licht buiten. 

Er wordt geadviseerd geen auto te rijden na dit onderzoek. 

De meetgegevens moeten bewerkt en beschreven worden. U krijgt de uitslag van de oogarts, telefonisch of bij de volgende afspraak. 

Contact 

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met: 

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 – 526 8030 

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9:00 en 12:00 uur, toets 1 
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08:30 en 17:00 uur, toets 2 
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 – 16.00 uur, toets 4 

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde) 


Juli 2017