Pre en Post operatieve logopedie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

U heeft met uw KNO-arts besproken dat u aan de stembanden geopereerd gaat worden. Zowel voor als na de operatie heeft u een aantal afspraken met de logopedist, deze informatie geeft weer wat u kunt verwachten.

Voor de operatie


  • Wordt er door de logopedist een stemanalyse afgenomen en vult u een aantal vragenlijsten in over hoe u uw stem op dat moment ervaart en hoeveel last u heeft van de stemklacht.
  • Wordt er door de logopedist een video-opname van u gemaakt.
  • Wordt met u besproken hoe de logopedische begeleiding na de operatie er voor u persoonlijk uit gaat zien.

Na de operatie


  • Na drie à vier dagen komt u bij de logopedist om weer te starten met stemgeven en het stemgeluid te optimaliseren. Uw KNO-arts heeft u verteld of u stemrust moet houden.
  • U krijgt oefeningen die u dagelijks thuis moet doen.
  • Indien nodig worden er vervolg afspraken gemaakt voor verdere begeleiding.
  • Eén of drie maanden na de operatie, afhankelijk van de ingreep, komt u op controle bij de logopedist. De stemanalyse die voor de operatie is gemaakt wordt herhaald om het effect van de operatie te evalueren. 
  • In sommige gevallen wordt de stemanalyse na een jaar nogmaals herhaald.
Afspraken worden indien mogelijk gecombineerd met andere afspraken die u in het LUMC heeft. Mocht u van mening zijn dat hier iets misgaat, neem dan contact op.

Meer informatie

Mocht u na de operatie nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw eigen logopedist via het secretariaat KNO op telefoonnummer 071-526 8020

September 2015