Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

Wat is het?

Diagnostische micro larynx chirurgie (MLC) is een ingreep onder algehele narcose om de stembanden op microscopisch niveau te inspecteren met als doel een diagnose te stellen. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat betekent dat u de dag van opname ook weer naar huis moet.

Wat mag u van de operatie verwachten

Onder algehele narcose wordt er door de mond een buis in de keel geplaatst om goed zicht op de stembanden te verkrijgen. De KNO-arts kan vervolgens met een microscoop en speciale instrumenten de stembanden bekijken om zo de diagnose te stellen die uw klacht veroorzaakt.

Soms wordt er tijdens de operatie een kleine ingreep aan de stembanden gedaan om de diagnose te bevestigen. Dit zijn ingrepen met een (mogelijke) tijdelijke verbetering op de functie van de stembanden (sluiting en / of trilling). Er wordt geprobeerd om de sluiting te verbeteren door de stembanden dikker te maken en /of de trilling te verbeteren door de boven en de onderlaag van de stembanden van elkaar te scheiden waardoor en een betere trilling mogelijk is.

Uw KNO arts bespreekt uw persoonlijke definitieve behandelplan met u.

Na de operatie

Als de ingreep beëindigd is gaat u naar de verkoever (uitslaapkamer) en vervolgens naar de afdeling waar u opgenomen bent. Na een aantal controles mag u naar huis.

In de meeste gevallen mag u na de operatie gewoon praten, het kan zijn dat de keel gevoelig of pijnlijk is. Uw KNO-arts geeft u de definitieve opdrachten voor  na de ingreep.

Twee weken na de operatie komt u op controle. De KNO-arts beoordeelt dan wat het effect van de operatie op uw stem is. Het verdere behandeltraject wordt vervolgens met u te besproken.

Risico’s

Zoals aan elke medische ingreep zijn er ook aan een diagnostische MLC risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operaties voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Er is een kleine kans op:
 
  • Beschadiging van de voortanden door de buis die op de voortanden steunt. Standaard wordt een gebitsbeschermer gebruikt. Het LUMC is echter niet verzekerd voor tandheelkundige schade door de ingreep. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening.
  • Er kan een doof gevoel in de tong / lippen zijn doordat de buis die gebruikt wordt ook op de tong en lippen steunt. Dit is meestal van tijdelijke aard. Toch kan het een aantal weken of maanden duren voordat dit volledig hersteld is.
  • Bij injectieaugmentatie (opvullen) van de stembanden kan de stem in het begin geknepen klinken, dit komt omdat het vulmiddel nog  moet verspreiden in de stemabanden.
  • In principe kent iedere stembandoperatie een kleine kans op blijvende verslechtering van de de stem(kwaliteit), echter bij een diagnostische MLC is deze kans zeer klein.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020

September 2015