Druppelinstructie

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde

In deze brochure wordt uitleg gegeven over hoe u het beste kunt gaan  druppelen. Er worden drie verschillende methoden behandeld geïllustreerd met een foto. U kunt zelf of samen met de verpleegkundige op de polikliniek of op de afdeling Oogheelkunde beslissen welke methode voor u het makkelijkste aan te leren is.

Aandachtspunten voor het druppelen

Voordat u daadwerkelijk gaat druppelen is het raadzaam om op het volgende letten:

Was eerst goed de handen met water en zeep. Haal daarna de dop van het flesje en leg daarbij de dop op de zijkant om zo verontreiniging te voorkomen. Raak met de opening van het flesje nooit het oog, de wimpers of de wenkbrauw aan, ook dan kan de vloeistof verontreinigd raken.

Let op! Lees voor het gebruik de bijsluiter. Let hierbij op houdbaarheid, bijwerkingen en overgevoeligheid.

Na opening zijn de druppels vaak een bepaalde tijd houdbaar. Op de verpakking of bijsluiter staat hoe lang ze na opening nog houdbaar zijn.Krijgt u na het druppelen last van een rood oog of van een jeukend oog, neem dan contact op met uw oogarts. Controleer voordat u gaat druppelen het etiket op het juiste soort druppels en het juiste oog.

1- Hand- wang methode

Ga op bed liggen of in een stoel zitten met een rugleuning. 
Pak het flesje vast zoals een pen. 
Buig uw hoofd naar achteren.
Trek met de wijsvinger van de vrije hand het ooglid voorzichtig iets omlaag, hierdoor ontstaat een gootje.
Leg de muis van de hand met het flesje op de bovenkant van de andere hand die het ooglid omlaag trekt.
Ga nu zover naar achteren met het hoofd dat de opening zich boven het oog bevindt.
Laat nu een druppel in het gootje vallen, kijk hierbij omhoog.
Valt de druppel er naast, dan druppelt u gewoon nogmaals.

Instructie
Hand-wang methode

2- Voorhoofd methode

Ga op bed liggen of in een stoel zitten met een rugleuning.
Pak het flesje vast zoals een pen.
Buig uw hoofd naar achteren.
Trek met de wijsvinger van de vrije hand het ooglid voorzichtig iets omlaag, hierdoor ontstaat een gootje
Leg nu de nagel van de duim van de hand met het flesje op of net boven de wenkbrauw.
Draai de hand zo dat de opening zich boven het oog bevindt, maar laat de duim liggen.
Laat een druppel in het gootje vallen.
Als de druppel ernaast valt dan kunt u de duim iets meer of minder ver boven de wenkbrauw leggen.

Instructie
Voorhoofd methode

3- Neusbrug methode

Ga op bed liggen of in een stoel zitten met een rugleuning.
Pak het flesje vast zoals een pen. Als u in het linkeroog gaat druppelen dan houdt u het flesje in de rechterhand, als u in het rechteroog gaat druppelen dan houdt u het flesje in de linkerhand.
Buig uw hoofd naar achteren.
Trek met de wijsvinger van de vrije hand het ooglid voorzichtig iets omlaag, hierdoor ontstaat een gootje.
Leg nu de nagel van de duim van de hand met het flesje op de neusbrug.
Probeer het flesje ongeveer in het midden van het oog te houden.
Probeer het flesje ongeveer boven het midden van het gootje te houden.
Als de druppel ernaast valt dan kunt u de duim iets verder of minder ver op de neusbrug neerleggen.

Instructie  Instructie
Let erop dat het uiteinde van het flesje niet het oog of de wimpers raakt.
Neusbrug methode

Heeft u vragen naar aanleiding van de brochure dan kunt u contact opnemen met de Verpleegkundigenpost polikliniek Oogheelkunde 071 – 5262379 (9.00 tot 16.00 uur).


Augustus 2014