Landelijk onderzoek PEM

PEM staat voor PatiëntErvaringsMonitor. Het onafhankelijke meetbureau Expoints meet één keer per jaar patiëntervaringen bij alle universitair medische centra middels de PEM. Dit wordt gedaan vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De onderzoeken gebeuren tegelijkertijd en door middel van dezelfde PEM vragenlijst. Zo kunnen de 8 umc’s de uitkomsten met elkaar vergelijken en de kwaliteit van zorg  verbeteren. Elk jaar krijgt een steekproefsgewijs geselecteerde groep patiënten een uitnodiging via de mail om de PEM vragenlijst online in te vullen. Deze vragenlijst gaat over het bezoek aan een polikliniek of over een opname. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Kinderen van 7 t/m 17 jaar krijgen een andere vragenlijst dan volwassenen.

In september starten we weer met de PatiëntErvaringsMonitor voor het jaar 2021. Benieuwd naar de resultaten van 2020? Die kunt u hier inzien.

Het onderzoek is anoniem

Het invullen van de vragenlijst is anoniem. Wij kunnen niet zien of u de vragenlijst heeft ingevuld of welke antwoorden u heeft gegeven. In de Privacy statement kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Als u zich wilt afmelden voor deelname aan dit onderzoek, kan dit via patientervaringen@lumc.nl. Als u zich afmeldt, dan is dat alleen voor deze vragenlijst. De vragenlijst van de BeterMeter ontvangt u nog wel. Als u deze vragenlijst ook niet wilt, kunt u dit via patientervaringen@lumc.nl aangeven.

Hebt u vragen over de PEM? 

Dan kunt u een e-mail sturen naar Patientervaringen@lumc.nl of u kunt bellen op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 uur op telefoonnummer 071 529 67 44. 

Hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Expoints op telefoonnummer 085-8772406 (lokaal tarief).