Landelijk onderzoek CQ-index

Het onafhankelijke meetbureau MediQuest voert één keer per jaar een onderzoek uit naar de patiëntervaringen bij alle universitair medische centra. Dat onderzoek wordt gedaan vanuit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zo kunnen UMC’s de uitkomsten met elkaar vergelijken en de kwaliteit van zorg verbeteren. De vragenlijst die hiervoor wordt gebruikt is de Consumer Quality Index (CQ-index). Elk jaar krijgt een steekproefsgewijs geselecteerde groep patiënten een uitnodiging thuisgestuurd om deze vragenlijst in te vullen.

Hebt u vragen over dit onderzoek? 

Voor vragen over de CQ-index kunt u contact opnemen met de helpdesk van MediQuest (088-0306900; lokaal tarief). Ook voor hulp bij het invullen kunt u zich richten tot deze helpdesk. Als u zich wilt afmelden voor deelname aan dit onderzoek, kan dit via de helpdesk van MediQuest of via een mail naar uitschrijven@mediquest.nl.