LUMC als werkgever

Het LUMC biedt mensen kansen zijn of haar talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Onze ambitie is om te streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het gaat ons hierbij niet alleen om het leveren van uitstekende medische en verpleegkundige zorg, maar ook om het creëren van een prettige leefomgeving voor patiënten, het geven van goede voorlichting en het samenwerken in een open en collegiale sfeer. Het LUMC investeert van oudsher in vernieuwing op het gebied van de zorg en het zorgsysteem. Want werken in de gezondheidszorg is werken aan een gezonde samenleving.

Kiest u voor het LUMC?

Deze ambitie maakt het werken in het LUMC boeiend, uitdagend en afwisselend. Veelzijdig werk dat een open, betrokken en collegiale manier van samenwerken vergt. Wij zetten ons in voor een goede balans tussen werk en privé met oog voor de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Voelt u zich aangetrokken tot onze organisatie en onze ambitie, kijk dan eens op de pagina met actuele vacatures binnen het LUMC. Of lees de verhalen van medewerkers.