Privacystatement LUMC

Het LUMC neemt het waarborgen van jouw persoonsgegevens zeer serieus. De gegevens die je via het sollicitatieformulier opstuurt, gebruiken wij dan ook alleen voor het sollicitatieproces van de vacature waar jij op hebt gesolliciteerd. Volgens de richtlijnen van de privacywetgeving bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure.

Je gegevens zijn bij ons in goede handen: wij garanderen dat ze niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de sollicitatieprocedure. Wij vragen je uitsluitend informatie te sturen die relevant en noodzakelijk is voor je sollicitatie. We bewaren je gegevens zorgvuldig in een database, die alleen toegankelijk is voor de P&O-medewerkers van het LUMC. De vacaturehouder en/of selectiecommissie krijgt alleen toegang tot het deel van je gegevens dat nodig is om de sollicitatie te beoordelen. 

In het geval van samenwerkingsverbanden kan het zijn dat je je gegevens ook naar een andere partij moet toesturen. Raadpleeg in dit geval ook het privacystatement van deze organisatie. Wij stellen persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn.