Leerstoel Interne Geneeskunde

Onderzoek & onderwijs

Je functie

Binnen het LUMC is een leerstoel ingesteld bij de afdeling Interne Geneeskunde, sectie Trombose en Hemostase. De leerstoel heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de diagnostiek en behandeling en daarmee de prognose van vasculaire aandoeningen. Daarnaast richt de hoogleraar zich op het verder verbeteren van het topreferente en topklinische profiel van het LUMC, door het stimuleren van de topklinische multidisciplinaire patiëntenzorg en patiëntgebonden onderzoek op het gebied van vasculaire geneeskunde en in het bijzonder tromboseproblematiek.

In het kort

• De leerstoel wordt ingebed bij de sectie Trombose en Hemostase van de afdeling Interne Geneeskunde
• De sectie geniet wereldfaam op het gebied van trombose en de manier waarop zowel klinisch als preklinisch onderzoek verricht wordt en met elkaar verbonden is. De hoogleraar speelt een leidende rol in het verder uitbouwen van deze internationale positie
• De hoogleraar heeft binnen de afdeling Interne Geneeskunde een leidende rol en kan de samenwerkingsverbanden versterken en zo mogelijk uitbreiden
• Verder neemt de hoogleraar een belangrijke positie in als het gaat om onderwijs, onderzoek en patiëntzorg
• Het LUMC heeft behoefte aan een clinicus met een sterk en internationaal erkend wetenschappelijk profiel op het gebied van de vasculaire geneeskunde

Wat ga je doen?

De te benoemen hoogleraar gaat onderwijs geven op het gebied van de vasculaire geneeskunde in de bachelor Geneeskunde en de bachelor en master Biomedische Wetenschappen. Tevens geeft de hoogleraar onderwijs aan arts-assistenten in de opleidingen Vasculaire Geneeskunde en Interne Geneeskunde. Samen met de andere stafleden van de sectie Trombose en Hemostase en met de interne en vasculair georiënteerde disciplines in het LUMC zorgt de hoogleraar ervoor dat het hele palet aan vasculaire geneeskunde in het onderwijs aan studenten en arts-assistenten aan bod komt. Daarnaast richt de hoogleraar zich op wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied van de vasculaire geneeskunde, bij voorkeur trombose . Het LUMC onderscheidt zich door (inter)nationaal onderzoek te doen op het gebied van de bloedstolling en trombose, dat loopt van de epidemiologie en de kliniek tot basaal in vivo en biochemie. De komende vijf jaar wil de sectie Trombose en Homostase haar internationale positie verder uitbouwen. De te benoemen hoogleraar zal hier een leidende rol in spelen en  zal  ook een zichtbare en leidende rol spelen in de patiëntenzorg binnen de interne geneeskunde. Zo heeft de hoogleraar een centrale rol in de zorg voor patiënten met (acute) internistische aandoeningen in het algemeen en voor patiënten met vasculaire aandoeningen in het bijzonder en draag hij of zij verantwoordelijkheid voor de bestaande en nieuw op te richten zorgpaden in het kader van de topreferente functies op dit gebied. Ook zal de hoogleraar de principes van waarde gedreven zorg in de zorg voor patiënten met vasculaire aandoeningen introduceren en vormgeven. Tot slot vervult de hoogleraar daartoe zichtbare bestuurlijke rollen in het LUMC en daarbuiten in professionele organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde, de International Society on Thrombosis and Haemostasis en de European Society of Cardiology. Tot slot zal hij of zij betrokken zijn bij het ontwerpen en actualiseren van de (inter)nationale richtlijnen op het gebied van trombose en hemostase.

Wat vragen wij?

De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd en is een internist-vasculair geneeskundige met ruime expertise en ervaring op het terrein van de vasculaire geneeskunde. De aankomend hoogleraar heeft bewezen onderzoek te kunnen verrichten, initiëren en coördineren. Hij of zij beschikt over een goede publicatielijst en heeft bewezen succesvol fondsen te kunnen werven voor onderzoek. Tevens heeft de aankomend hoogleraar bewezen op goede wijze leiding te kunnen geven aan onderzoek en heeft hij of zij PhD-kandidaten begeleid tot een promotie. De aankomend hoogleraar is lid van nationale en internationale wetenschappelijke en professionele verenigingen en organisaties en beschikt over goede lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vakgebied van de leerstoel. De te benoemen hoogleraar is een uitstekende docent en begeleider die heeft bewezen op verschillende niveaus en aan verschillende doelgroepen op enthousiasmerende en inspirerende wijze onderwijs te kunnen geven. Hij of zij heeft ervaring met het ontwikkelen en vormgeven van het onderwijs, heeft ruime ervaring met onderwijstaken en is bereid om een substantieel deel van de werktijd, minstens 10%, aan onderwijs te besteden. Ook is hij of zij bereid om, indien nodig, een actieve rol te spelen in het management, de besturing en de vernieuwing van het onderwijs. De te benoemen hoogleraar is bereid zitting te nemen in commissies op het terrein van onderwijs.

Meer informatie

 De te benoemen hoogleraar houdt zich aan de regels en codes rondom integriteit waaronder de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en aan de regels rondom de nevenwerkzaamheden van het LUMC en de Universiteit Leiden.


Een BKO-registratie is voor deze functie een vereiste. Indien de kandidaat afkomstig is van buiten de academie en daarom nog niet over de BKO beschikt, zal deze op zo kortst mogelijke termijn na de benoeming moeten worden behaald.

 
Voor deze vacature worden referenties opgevraagd.

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

De leerstoel wordt ingebed bij de sectie Trombose en Hemostase van de afdeling Interne Geneeskunde binnen het LUMC. In het LUMC richt deze sectie zich op onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg op het gebied van de vasculaire geneeskunde. Het vakgebied vasculaire geneeskunde is een deelspecialisme binnen de interne geneeskunde en houdt zich bezig met de diagnostiek, behandeling en het voorkomen van (veelvoorkomende) ziektes aan hart en bloedvaten. Vasculaire ziekten vormen een multidisciplinair probleem waar diverse medisch specialismen mee te maken hebben, zoals de cardiologie, endocrinologie, nierziekten, oncologie, hematologie, radiologie, oogheelkunde en de heelkundig specialismen, in het bijzonder de vaatchirurgie en thoraxchirurgie. De hoogleraar werkt multidisciplinair samen met deze diverse specialisten en adviseert hen ten aanzien van diagnostiek en aanpassingen van de leefstijl en medicatie. Verder is de sectie Trombose en Hemostase betrokken bij het onderwijs over de vasculaire geneeskunde in de bachelor Geneeskunde en in de bachelor en master Biomedische Wetenschappen. De sectie verzorgt de opleiding van arts-assistenten Vasculaire Geneeskunde en is betrokken bij de opleiding van arts-assistenten Interne Geneeskunde. Tevens doet de sectie wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bloedstolling en verstoringen daarin en naar genetische en omgevingsrisico’s die daarbij een rol spelen. De sectie geniet wereldfaam op het gebied van trombose en de manier waarop zowel klinisch als preklinisch onderzoek verricht wordt en met elkaar verbonden zijn. Dit geeft ons een unieke positie in Europa en in de wereld.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan.

Contact: Prof. dr. Ton Rabelink, afdelingshoofd Interne Geneeskunde
071-526 21 69

Solliciteren