Ziekenhuisapotheker in Opleiding (AIOS)

Medisch & klinisch

Je functie

Heb jij de apothekersopleiding op zak en wil je graag  ziekenhuisapotheker worden? Dit is je kans! Voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker hebben het LUMC, HMC en HagaZiekenhuis drie opleidingsplekken beschikbaar.

In het kort

• De opleiding start in het eerste kwartaal 2021
• Tijdens je opleiding werk je zowel in het LUMC als in het HMC of HagaZiekenhuis
• In totaal zijn er drie opleidingsplekken. Deze plekken zijn verspreid over de drie ziekenhuizen.
• Je wordt opgeleid conform het ELOZ-model
• In het oriëntatiejaar maak je kennis met alle facetten van de ziekenhuisfarmacie 

Wat ga je doen?

Als ziekenhuisapotheker in opleiding (AIOS Ziekenhuisfarmacie) word je in vier jaar opgeleid tot specialist ziekenhuisapotheker conform het door de NVZA vastgestelde ELOZ-model. Binnen de OOR Leiden hebben we per 1 januari 2021 drie vacatures voor een ziekenhuisapotheker in opleiding. Je brengt drie jaar van je opleiding door in het ziekenhuis van instroom en een jaar in een van de andere twee ziekenhuizen. Zo kan het zijn dat je drie jaar bij het LUMC doorbrengt en een jaar bij het HMC of HagaZiekenhuis. Binnen de opleiding komen alle aspecten van de ziekenhuisfarmacie (onder andere patiëntenzorg, logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) aan de orde. Er wordt ook aandacht besteed aan academische taken binnen de ziekenhuisfarmacie, bijvoorbeeld cel- en gentherapie, specifieke patiëntenpopulaties (onder andere transplantatiepatiënten), farmacogenetica, (klinisch geneesmiddel) onderzoek en onderwijs. In het oriëntatiejaar maak je kennis met alle facetten van de ziekenhuisfarmacie en in de daarop volgende jaren vindt meer verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats. De leerdoelen richten zich op verwerving van kennis en vaardigheden en op attitude.

Wat vragen wij?

Je bent een leergierige academicus die de apothekersopleiding met bovengemiddeld succes heeft afgerond. Als je ervaring hebt opgedaan in een ziekenhuisapotheek, is dat een pre. Je bent initiatiefrijk en zelfstandig werken is voor jou geen probleem. Daarnaast bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden. Als teamspeler ben je in staat tot een goede samenwerking met medewerkers, afdelingshoofden, medisch specialisten, arts-assistenten en overige medewerkers in de aangesloten ziekenhuizen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website: http://www.lumc.nl/org/kft

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 48. Voor vragen of meer informatie kun je ook contact opnemen met dr. Loes Visser, ziekenhuisapotheker/opleider HagaZiekenhuis-AHZ, telefoon 070 210 38 96 of drs. Eveline Roelofsen, ziekenhuisapotheker/opleider HMC-AHZ telefoon 088 979 31 75.

Dirk Jan van Leeuwen

Dirk-Jan van Leeuwen

"Ik maak er een sport van om mijn bereidingen tot een goed eindresultaat te brengen."

Je werkplek

Je werkplek bestaat, afhankelijk van je opleidingsplek, uit twee van de drie locaties: het LUMC, het HagaZiekenhuis of het HMC. Op de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT) van het LUMC werken bijna 200 mensen, verdeeld over vier secties: Farmaceutische Patiëntenzorg, Laboratorium, Bereidingen en Poliklinische Apotheek. Alle facetten van de ziekenhuisfarmacie worden er op academisch niveau beoefend. De afdeling heeft bevoegdheid tot het opleiden van apothekers tot specialist ziekenhuisapotheker en van ziekenhuisapothekers tot klinisch farmacoloog. De afdeling bestaat onder meer uit een GMP-gecertificeerde bereidingsunit en – lab en een laboratorium voor bioanalyse. Ook worden in het kader van patiëntenzorg DNA-genotyperingen uitgevoerd. Het LUMC voert hoogwaardig onderzoek uit met name op het gebied van farmacogenetica. Verder speelt de afdeling een grote rol in het onderwijs van de in 2016 gestarte Master Farmacie. Het HagaZiekenhuis is een groot topklinisch ziekenhuis met een twintigtal medische vervolgopleidingen. Vanaf 2012 is in het ziekenhuis het zogenaamde ‘Vernieuwd Farmaceutisch Werken’ uitgerold; vanuit 14 satellietapotheken verzorgen apothekersassistenten 7 dagen per week, in nauwe samenwerking met de verpleging, de farmaceutische zorg. Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt samengewerkt met Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ). Deze heeft tevens de bevoegdheid tot het opleiden van ziekenhuisapothekers tot klinisch farmacoloog. HMC is een ziekenhuis waar oog is voor patiënt en medewerker. HMC is de overkoepelende naam voor drie ziekenhuislocaties: HMC Antoniushove in Leidschendam, HMC Bronovo in de buurt van Wassenaar en Scheveningen en HMC Westeinde in het midden van Den Haag. Elk ziekenhuis heeft haar eigen dynamiek en specialisaties. Binnen het HMC verzorgt de ziekenhuisapotheek farmaceutische patiëntenzorg op maat op de 3 locaties.  De korte lijnen met de kliniek en de specialisatie van verschillende ziekenhuisapothekers op klinisch inhoudelijk gebied, zoals acute zorg, oncologie en infectieziekten maakt dat de opleiding in het HMC vele mogelijkheden biedt ter verdieping en verbreding. De dynamiek in en om het ziekenhuis genereert een scala aan projecten waarbij de AIOS met toenemende verantwoordelijkheid wordt betrokken.  De afgelopen jaren is er dan ook in de ziekenhuisapotheek geïnvesteerd in een geautomatiseerd kwaliteitsmanagement systeem ter ondersteuning van de farmaceutische processen in het HMC. Voor een aantal opleidingsonderdelen wordt samengewerkt met Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ).

Carrière in het LUMC

In eerste instantie krijg je een aanstelling voor een jaar, inclusief een beoordeling. Bij een positieve beoordeling krijg je vervolgens een aanstelling voor de duur van de opleiding. De opleiding vindt plaats binnen LUMC en het HagaZiekenhuis of HMC Haaglanden, waarbij in het tweede en/of derde jaar een detachering plaatsvindt naar de andere instelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO UMC (LUMC) en conform CAO Ziekenhuizen (HagaZiekenhuis en HMC Haaglanden).

Contact: Kirsten Schimmel, ziekenhuisapotheker/opleider, afdeling KFT LUMC
071 526 27 90

Solliciteren