Directeur Financiën

Management & bedrijfsvoering

Je functie

De recente Covid-crisis, de beperkte groeimogelijkheden van het hoofdlijnenakkoord en de BBAZ-discussie met het ministerie van VWS hebben onder andere invloed op de financiën van het LUMC. Vorig jaar zijn we het bezuinigingsprogramma ‘LUMC Fit’ gestart om zo een gezonde financiële basis te creëren voor de toekomst van het LUMC. Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur Financiën die een belangrijke rol gaat spelen bij het realiseren van die gewenste gezonde basis.

In het kort

• Je adviseert de Raad van Bestuur en het management van het LUMC
• Niet alleen richt je je op het realiseren van besparingsplannen, maar ook het integreren en verbeteren van (de)centrale rapportages valt onder jouw verantwoordelijkheid
• Je neemt een belangrijke positie in m.b.t. het bezuinigingsprogramma LUMC Fit
• Op strategisch niveau heb jij een aanjagende en initiërende rol
• Als verandermanager weet je bedrijfsmatig te werk te gaan en je omgeving mee te krijgen

Wat ga je doen?

Je draagt de verantwoordelijkheid voor het door de hele organisatie heen ontwikkelen, implementeren en realiseren van beleid op het gebied van financiën, waarbij je prioriteit nu het realiseren van de gewenste gezonde basis is. Onderwerpen waar jij je als directeur mee bezighoudt zijn onder andere het realiseren van besparingsplannen, het voornemen om te komen tot een nieuwe begrotingsopbouw met (herziene) reële budgetten, het integreren en verbeteren van centrale en decentrale rapportages. Deze veranderingen moeten worden gerealiseerd terwijl het reguliere werk doorgaat. Daarnaast gaat het directoraat Financiën komend jaar reorganiseren/centraliseren. Het directoraat moet een slagvaardige organisatie worden die een grote bijdrage levert aan de kwaliteit en gezondheid van de bedrijfsvoering in het LUMC. Als directeur zorg je dat de directie Financiën als een eenheid gaat functioneren. Je bouwt een goede samenwerking op met andere directeuren van stafdirecties, de divisiebesturen en de Raad van Bestuur. Ook heb je veel contact met de directeuren Financiën van de andere UMC’s en Universiteit Leiden. Naast deze belangrijke thema’s binnen het directoraat is aandacht nodig voor de verbinding van de financiële functie in brede zin met de kerntaken zorg, onderwijs en onderzoek. Verbinding op inhoud, verbinding met de organisatie waarin de kerntaken zijn belegd.

Wat vragen wij?

Je bent universitair opgeleid op financieel/economisch gebied, een RA- of RC-titel strekt tot de aanbeveling. Je hebt kennis en ervaring met financiën in brede zin, denk aan: kostprijzen, budgetten, planning & control, investeringen, ratio’s en sturing. Ook ben je bekend met (IT-)systemen en financiële processen. Binnen deze functie is het belangrijk dat je leidinggevende vaardigheden hebt. Je hebt relevante en aantoonbare ervaring met zowel productie-sturing als het aansturen van professionals. Het is een pre als je daarbovenop nog ervaring hebt opgedaan in de ziekenhuiswereld en bedrijfsprocessen, onderwijs en/of universitair medische centra. Verder is het belangrijk dat je als directeur in staat bent om voor de middellange termijn een visie te ontwikkelen, in samenwerking met de CFO. Je bent toekomstgericht en ziet kansen en mogelijkheden. Je bent duidelijk en krachtig in het zetten van kaders en doelstelling en doet dit met een zakelijke attitude. Als het op het zakelijk aankomt is het “what you see is what you get”: afspraak is afspraak en daarmee weet jij vertrouwen te winnen. Je bent realistisch als het aankomt op afspraken maken en betrouwbaar in het nakomen van deze afspraken. Binnen je team weet jij ook veiligheid en vertrouwen te creëren. Het is een lerend team, waarbij teamvorming essentieel is de komende periode. Strategisch communiceren is dan ook van groot belang: jij weet wanneer je welke boodschap moet afgeven om zo het optimale effect te bereiken voor de organisatie. Tot slot kun jij omgaan met politieke situaties, waar collegialiteit en geduld gecombineerd wordt met standvastigheid en executiekracht.

Meer informatie

Er wordt gelijktijdig in- en extern geworven. De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 8 juli van 10:30 tot 13:00 uur.

Ellen Paauw

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

Het LUMC wordt geleid door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft op zijn beurt leiding aan vier divisies en elf directoraten, waarvan Financiën er één is. Bij het directoraat Financiën werken ca. 150 enthousiaste collega’s (120 fte) binnen de onderdelen Administratiekantoor (waaronder de financiële administratie, personeels- en salarisadministratie en projectenbureau), Audits, Zorgadministratie en de afdeling Planning, Analyse en Control. Het directoraat ondersteunt alle kerntaken (patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs) en de bedrijfsvoering van het LUMC bij het ontwikkelen en realiseren van de financiële visie en strategie.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken. Om jouw leiderschap verder te versterken en te ontwikkelen bieden wij verschillende leiderschapsprogramma’s aan.

Contact: Jeanneke van Meulebrouck, directeur HRM
071 526 38 50

Solliciteren