Postdoc Cardiologie

Roderick Treskes

Tot voor kort was hij nog promovendus, maar inmiddels is Roderick Treskes postdoc bij het LUMC op de afdeling Cardiologie. Waar hij met zijn promotie de basis heeft gelegd voor de inzet van eHealth in de zorg, is het als postdoc nu zijn missie om eHealth groots uit te breiden en als nieuwe standaard in patiëntmonitoring te implementeren.

In de drie jaar die hij spendeerde aan zijn promotieonderzoek stond één ding centraal: eHealth, de inzet van computertechnologie in de zorg. Roderick richtte zich specifiek op telemonitoring: “Met telemonitoring houden het team en ik de ‘vital signs’ van de patiënten op afstand in de gaten. Dit betekent dat patiënten zelf de tools krijgen om hun bloeddruk, ECG, gewicht en stappen te meten en deze naar ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) op te sturen via een applicatie.”

De waarde van eHealth
En dat is een hele belangrijke ontwikkeling: “Patiënten hebben gelijk inzicht in hun eigen gegevens via de applicatie. Doordat zij zelf de tests kunnen uitvoeren wordt er veel tijd bespaard en gaat de efficiëntie van het meten enorm omhoog.” Maar ook de transparantie neemt toe; patiënten en artsen hebben namelijk beiden toegang tot die gegevens.
Op het moment dat er iets zorgwekkends geconstateerd wordt in de metingen kan Roderick gelijk contact opnemen met de patiënt: “De patiënt belt in principe zelf wanneer hij/zij zich zorgen maakt. Wij bellen alleen zelf als wij iets zorgwekkends opmerken. Over deze manier van communiceren maken we ook duidelijke afspraken met de patiënt.”

De volgende stap
Met zijn promotieonderzoek wist hij de waarde van telemonitoring en eHealth aan te tonen onder patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Als postdoc begeleidt Roderick nu zijn opvolger met de volgende stap in zijn missie: het uitbreiden van het gebruik van eHealth. Met de afdeling wordt het proces uitgebreid naar patiënten met een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), mensen met boezemfibrilleren en mensen met hartfalen.

“Ik werk op een geweldige afdeling.”

Roderick Treskes

Niks aan het toeval overlaten
Om ervoor te zorgen dat de inzet van eHealth zo zorgvuldig mogelijk verloopt, zocht Roderick de samenwerking met verschillende experts in variërende disciplines, en blijft hij dit nu ook doen: “Voor dit project zijn er goede contacten met de TU Delft voor cybersecurity van de applicatie en met de opleiding Industrieel Ontwerpen, waarbij we nadenken over een zo gebruiksvriendelijk mogelijk product voor de patiënt. We werken ook samen met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, omdat we ook de psychologische effecten van telemonitoring voor patiënten inzichtelijk willen hebben.”

En gelukkig zijn de meeste patiënten erg tevreden over deze werkwijze. Het psychologische vraagstuk richt zich op hoe men het ervaart om zichzelf dagelijks te testen: “We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken en patiënten niet het gevoel te geven dat ze ziek zijn. Het testen duurt slechts drie minuten, dus we proberen het een onderdeel te laten zijn van de ochtendroutine: ‘Oh, ’s ochtends even tandenpoetsen, kopje koffie, pillen innemen en meten’, zoiets.”

Cardiologie en het LUMC
“Ik werk echt op een fantastische afdeling. Iedereen op de Cardiologie is bereid je te helpen en ik ben geweldig ondersteund door mijn professor. Bovendien heb ik ook altijd korte lijnen gehad met de afdeling Communicatie, die ons geweldig helpt bij het communiceren over eHealth. Het LUMC heeft me daarnaast veel ruimte geboden om naast mijn coschappen onderzoek te blijven doen. Ik ga hier voorlopig dan ook niet weg!”

Word jij mijn nieuwe collega?