Toekomst kinderhartchirurgie Leiden

Felicitatiebrieven

In drie brieven namens het LUMC vraagt Douwe Biesma (voorzitter Raad van Bestuur) bij drie ministers om aandacht voor het besluit over de toekomst van de kinderhartchirurgie.

De gevolgen voor Groningen en CAHAL (Amsterdam en Leiden) zijn enorm. We maken ons zorgen over het aanbod en spreiding van complexe kindergeneeskundige ingrepen en voor de verdeling van kinder-IC-plekken in Nederland. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg worden hierdoor geraakt. Maar het gaat om meer. In een brief aan de nieuwe minister van EZK benadrukken wij de kracht van het LUMC als motor van het innovatiedistrict Leiden Bio Science Park (LBSP) en vragen wij aandacht voor de nadelige gevolgen voor het academisch onderzoek van het LUMC, en voor de innovatiekracht die hieruit voortkomt. In een brief aan de nieuwe minister van OCW noemen wij ook de verstrekkende gevolgen voor onderwijs, opleidingen en wetenschap.

Lees de brief aan de minster van EZK

Lees de brief aan de minister van OCW

Lees de brief aan de minister van VWS