Subsidie vanuit Alzheimer Nederland voor onderzoek naar nieuwe therapieën CAA

18 november 2022• NIEUWSBERICHT

Alzheimer Nederland heeft een ‘Major Research Grant’ toegekend aan dr. ir. Louise van der Weerd van de afdelingen Radiologie en Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar nieuwe therapieën voor cerebrale amyloid angiopathie (CAA).

Cerebrale amyloïd angiopathie (CAA) komt veel voor bij de ziekte van Alzheimer en bij ouderen in het algemeen. Bij CAA stapelt een eiwit (amyloïd-beta) zich op in de kleine vaten van de hersenen waardoor ze slecht functioneren, broos worden en sneller kapot gaan. Uit dierexperimenteel onderzoek en onderzoek van de hersenen van CAA-patiënten na overlijden, weten we dat ontsteking veel voorkomt bij CAA. Deze ontsteking in de hersenen is mogelijk een reactie op het amyloïd-eiwit en speelt waarschijnlijk een rol bij het achteruitgaan van de vaatfunctie en het optreden van bloedingen.

Inzet antibioticum

De Major Research Grant ter waarde van 300.000 euro, die is toegekend door Alzheimer Nederland, wordt ingezet om te onderzoeken via welke mechanismen het bestaande antibioticum ‘minocycline’ het ziekteproces kan remmen. Minocycline wordt al heel lang in de kliniek gebruikt. Naast de antibiotische werking is bekend dat minocycline ontstekingsreacties in de hersenen kan tegengaan, maar óók dat het kan helpen bij het versterken van de vaatwand. In dit project wordt verder onderzocht hoe minocycline ontstekingen en andere vaatwandreacties in de hersenen kan remmen en wat het effect is van kleine hersenbloedingen op deze processen. 

Onderzoek naar biomarkers

In het onderzoek wordt gekeken naar MRI- en microscopiemetingen van de vaatfunctie in vivo en naar moleculen die betrokken zijn bij de ontstekingsreacties (biomarkers). Deze biomarkers onderzoeken prof. Marieke Wermer (Neurologie) en dr. Louise van der Weerd (Radiologie en Humane Genetica) op dit moment al in CAA-patiënten die ook minocycline krijgen vanuit het BATMAN-project. Naast de onderzoekers uit het LUMC is ook dr. Erik Bakker van het Amsterdam UMC betrokken bij dit project.

Zie ook het bericht op de website van Alzheimer Nederland.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.