Label2Enable: Horizon Europe maakt kwaliteitslabel voor gezondheidsapps mogelijk

1 juni 2022• NIEUWSBERICHT

Op 1 juni 2022 start het Horizon Europe project ‘Label2Enable’. Veertien organisaties uit zeven landen bundelen in dit project twee jaar hun krachten om het toetsingskader en label voor gezondheidsapps in Europa te promoten. Het project wordt gecoördineerd vanuit het National eHealth Living Lab van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Vergrijzing en chronische ziekten drukken steeds zwaarder op zorgbudgetten in Europa. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg is ongelijk en er is een toenemend tekort aan zorgprofessionals. Het besef groeit dat gezondheidsapps de zorg, zelfzorg en preventie kunnen versterken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat apps als onderdeel van de zorg kunnen leiden tot een gezonde leefstijl, minder symptoomlast, minder ziekenhuisopnames en zelfs langer leven. Maar het ontbreekt verwijzers en gebruikers aan informatie om de kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheidsapps te kunnen beoordelen. Dit belemmert het gebruik van apps. Ook maken de per land verschillende toetsingskaders en bijbehorende variatie in gevraagde bewijsvoering het erg lastig voor makers van gezondheidsapps.

In 2021 werd ‘ISO/TS 82304-2 - health and wellness apps - quality and reliability’ gepubliceerd. Het Label2Enable project gebruikt ISO/TS 82304-2 en bijbehorend kwaliteitslabel om de impasse te doorbreken en breed gebruik en aanbod van kwalitatieve gezondheidsapps te stimuleren. Het doel van Label2Enable is drieledig: het realiseren van vertrouwen, gebruik en adoptie.

Vertrouwen

Binnen de pijler Vertrouwen wordt het ISO/TS 82304-2 handboek gemaakt en getoetst. Er wordt gezorgd dat het handboek passende toetsmethodes bevat, aansluit bij EU-wetgeving en -waarden, bij verschillende toetsorganisaties tot dezelfde consistente resultaten leidt en ook voor appmakers werkt. De consortiumpartners borgen dat ook na het project het handboek wordt onderhouden en toetsorganisaties kunnen worden geaccrediteerd. Verder onderzoeken ze of wetgeving rondom het label raadzaam is en wie betaalt voor de toets.

Gebruik

Consortiumpartners binnen deze pijler onderzoek wie consumenten het meest vertrouwen als het gaat om adviezen over gezondheidsapps en wat ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden helpt om het kwaliteitslabel te gebruiken. Ze willen erachter komen wat zorgprofessionals nodig hebben om gezondheidsapps aan te raden en hoe het label effectief in app stores en vertrouwde bronnen als Thuisarts.nl kan worden weergegeven.

Adoptie

Binnen deze pijler worden stakeholders via diverse kanalen betrokken. Met ‘user stories’ van pilots in Italië, Catalonië en Nederland maken ze inzichtelijk hoe het ISO-toetsingskader effectief kan worden geïmplementeerd. Verder onderzoeken ze met zorgverzekeraars en zorgautoriteiten hoe het ISO-toetsingskader kan helpen in besluitvorming over vergoeding van gezondheidsapps.

Petra Hoogendoorn zal Label2Enable coördineren vanuit het National eHealth Living Lab, LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde.

Consortiumpartners i-HD, ORCHA, HIMSS, EIT Health en COCIR werken samen binnen de pijler Vertrouwen. European Patient Forum, Kaunas Clinics, LUMC, EuroHealthNet en de Universiteit van Amsterdam richten zich op de pijler Gebruik. Consortiumpartners empirica, i-HD, LUMC, ISS, Fundacio TIC Salut en Tatjana Prenda Trupec werken in de pijler Adoptie aan de promotie van ISO/TS 82304-2.