Jules de Vet aangesteld als tijdelijke RvB-bestuurder Bedrijfsvoering, IT & Financiën

5 januari 2022• NIEUWSBERICHT

Op 1 februari 2022 vertrekt Kim Smit, lid RvB met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering, uit het LUMC. In het kader van het selectieve aannamebeleid heeft de Raad van Toezicht de afweging gemaakt dat deze functie opnieuw ingevuld moet worden.

Continuïteit op de belangrijke dossiers Financiën, IT&DI en onze bedrijfsvoering vanuit een financiële bestuurder is noodzakelijk voor het LUMC. Om een zorgvuldig proces te kunnen doorlopen om in de opvolging van Kim Smit te voorzien, heeft de Raad van Toezicht ervoor gekozen om eerst een interim-bestuurder aan te stellen, tot de definitieve opvolging van Smit. Jules de Vet is benoemd tot interim-lid Raad van Bestuur.

Jules de Vet start half januari en neemt een groot deel van de portefeuille van Smit over, waaronder Financiën, IT&DI, Bouwzaken en het Facilitair Bedrijf. De overige taken van Kim Smit (intern en extern) worden tijdelijk verdeeld over de andere leden van de Raad van Bestuur. De Vet heeft ruime ervaring als interim-bestuurder in de zorg.

De Raad van Toezicht bedankt Kim Smit voor haar grote inzet gedurende de afgelopen jaren en wenst Jules de Vet veel succes in het LUMC.

Lees ons eerdere bericht over het vertrek van Kim Smit.