Prijzen, subsidies en benoemingen

13 januari 2022• NIEUWSBERICHT

LUMC'ers ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten. Met deze week onder andere subsidies voor minder belastende behandeling voor sarcoompatiënten en onderzoek naar longkanker.

KWF-subsidie onderzoek naar minder bestralingen bij sarcoompatiënten 

Onder leiding van hoogleraar Rick Haas heeft het multidisciplinaire sarcomenteam van het LUMC een KWF-subsidie van 500.000 euro gekregen. Ze krijgen deze subsidie voor de SCOPES-studie waarin twee verschillende preoperatieve bestralingsschema’s worden vergeleken bij sarcoompatiënten. 

Momenteel worden patiënten met een bot- of weke delentumor voor de operatie bestraald met een dosis van 25x2 Gy, in 5 fracties per week. Recente radiobiologische onderzoeken tonen aan dat met minder bestralingen mogelijk hetzelfde effect kan worden bereikt. In de gerandomiseerde SCOPES-studie zal worden onderzocht of het minder belastende bestralingsschema van 14x3 Gy inderdaad leidt tot een even goede lokale controle als het huidig gebruikte bestralingsschema van 25x2 Gy. Met dit kortere bestralingsschema valt te verwachten dat patiënten minder last zullen hebben van de bestralingen met daardoor een betere kwaliteit van leven. Daarnaast zal ook een kosteneffectiviteit analyse worden uitgevoerd. 

De SCOPES-studie is het eerste gerandomiseerde onderzoek ooit in de preoperatieve setting van sarcoompatiënten. Twintig jaar geleden heeft de Canadese sarcomen groep 33 bestralingen na de operatie gerandomiseerd vergeleken met 25 bestralingen voor de operatie. De SCOPES-studie zal nu 25 bestralingen voor de operatie vergelijken met 14 bestralingen voor de operatie. 

Subsidie voor ontwikkeling organoïde modellen 

LUMC-onderzoekers Luuk Hawinkels en Marije Slingerland ontvangen samen met InnoSer Belgie NV en de Vrije Universiteit Brussel ruim een half miljoen euro voor de ontwikkeling van organoïde modellen en Patient Derived Xenografts. 

Hawinkels (MLDZ) en Slingerland (Medische Oncologie) krijgen hierdoor de mogelijkheid om het PDXO drug screening platform verder te ontwikkelen. De belangrijkste doelstelling van het project is de ontwikkeling van de volgende generatie innovatieve multicellulaire organoïde modellen en Patient Derived Xenografts (PDX) modellen. PDX zijn kankermodellen waarbij het tumorweefsel of de tumorcellen van een patiënt worden geïmplanteerd in een immunodeficiënte of gehumaniseerde muis. Het platform faciliteert het ontrafelen van de tumorbiologie en het testen van de effectiviteit van bestaande en nieuwe geneesmiddelen voor gastro-intestinale tumoren. 

Het consortium ontvangt deze subsidie van het Belgische Agentschap voor innoveren & ondernemen (VLAIO). 

Team Westland subsidie voor onderzoek naar longkanker

Voor een onderzoek naar micrometastasen in de lymfeklieren bij niet kleincellig longcarcinoom ontvingen Melek Hüyük, PhD-student longziekten, en Danielle Cohen, patholoog, een subsidie van Team Westland. 

De komende maanden zullen zij onderzoek doen naar de prognostische waarde van kleine uitzaaiingen, zogenoemde micrometastasen, in de lymfeklieren bij patiënten met stadium I en II niet-kleincellig longkanker. Tijdens de uitreiking van de cheque werd een interview gehouden door de lokale omroep WOS waarin Melek meer uitleg geeft over haar onderzoek (vanaf minuut 27:00).

Onderzoek naar genetische therapie voor erfelijke hersenaandoening CADASIL

De CADASIL onderzoeksgroep van het LUMC van de afdeling Klinische Genetica heeft een subsidie ontvangen van het ‘Million Dollar Bike Ride’ programma van het Orphan Disease Center in de VS. 

Met het subsidiebedrag zal postdoc onderzoeker Marc Vila Cuenca een vessel-on-chip-model voor de erfelijke hersenvaatziekte CADASIL gaan ontwikkelen. Hierbij zal hij gebruik maken van pluripotente stamcellen van CADASIL patiënten. Met het vessel-on-chip-model willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in het ziektemechanisme van CADASIL en een door het LUMC ontwikkelde genetische therapie gaan testen. Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met het lab van Valeria Orlova van de afdeling Anatomie en Embryologie. 

CADASIL is een ernstige erfelijke aandoening waarbij patiënten vanaf een gemiddelde leeftijd van 50 jaar herseninfarcten krijgen en vasculaire dementie ontwikkelen. Sinds de genetische oorzaak werd ontdekt in 1996, zijn in Nederland al bijna 1000 CADASIL patiënten gediagnostiseerd. Het LUMC is het nationaal expertisecentrum voor CADASIL en heeft een gespecialiseerde multidisciplinaire polikliniek en een translationele onderzoeksgroep. 

De subsidie is afkomstig van het ‘Million Dollar Bike Ride’ programma. Dit programma heeft als doel het onderzoek naar zeldzame aandoeningen stimuleren. Hiervoor wordt geld verzameld tijdens een jaarlijkse wielertocht in de Verenigde Staten.