Prijzen, subsidies en benoemingen

8 juli 2021• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er recent is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

Subsidie voor onderwijsinnovatie in de bachelor geneeskunde

Internist Wendy Zondag heeft een Comenius-subsidie ontvangen voor haar project om klinisch patiëntgebonden onderwijs te verbeteren. Het Comenius subsidie programma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Zondag is een van de docenten die de Teaching Fellowbeurs 2021 heeft ontvangen.

Zondags project ‘digitale stage Interne Geneeskunde’ heeft als doel om duurzame en toekomstbestendige oplossingen te vinden voor klinisch patiëntgebonden onderwijs, zodat studenten zoveel mogelijk leerzaam patiëntcontact hebben. Het project brengt studenten door innovatieve technieken in contact met artsen en hun patiënten op de Afdeling Interne Geneeskunde. Daarnaast wordt onder andere een toolkit ontwikkeld om dit project uit te kunnen rollen binnen andere medische opleidingen. 

“De artsen van de toekomst hebben docenten nodig die hen vanuit de klinische praktijk het belang van zorg voor de patiënt en de vaardigheden die nodig zijn om dit goed te doen, kunnen onderwijzen. Deze prijs maakt het mogelijk om dergelijk praktijkgericht onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast geeft het lidmaatschap van het Comenius Netwerk een impuls aan mijn onderwijscarriere: ik zie er naar uit om geinspireerd te worden tot meer onderwijsinnovaties”, zegt Zondag. Het project heeft de kwalificatie ‘Goed’ gekregen en daarom heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om de subsidie van 50.000 euro toe te kennen.

Research Mobility Fellowship of the European Joint Programme on Rare Diseases naar Eva Coopmans en Oana Danila 

De Research Mobility Fellowships of the European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) - The European Reference Networks (ERN) worden twee keer per jaar toegekend aan vooraanstaande artsen of onderzoekers om nieuwe competenties en expertise op te doen in een Europese instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar zeldzame ziekten.

Eva Coopmans is basisarts en postdoc bij het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden, onder leiding van hoogleraren Alberto Pereira en Nienke Biermasz. Coopmans krijgt dit fellowship voor haar project ‘GH-secreting pituitary tumours: nip therapy resistance in the bud’. Met deze fellowship kan zij de rol van AIP- en GNAS-mutaties in behandeling met somatostatine analogen in vivo onderzoeken aan het William Harvey Research Institute in London.

Oana Danila is een endocrinoloog in opleiding uit Boekarest, Roemenië. Zij krijgt het fellowship voor ‘The influence of Growth Hormone excess secretion on the evolution of Fibrous Dysplasia in patients with McCune Albright Syndrome: a case control study’. Met deze fellowship kan zij de rol van groeihormoonsecretie in fibreuse dysplasie bij McCune Albright-syndroompatiënten onderzoeken en klinische ervaring opdoen met deze patiëntengroep in het LUMC onder de supervisie van Natasha Appelman-Dijkstra, een expert in metabole botziekten.

Kijk hier voor meer informatie over de EJP RD Research Mobility Fellowships en financieringsmogelijkheden.

Het EJP RD initiatief heeft financiering ontvangen vanuit het European Union’s Horizon 2020 research and innovation programma onder grant agreement N˚825575. Het LUMC / Endo-ERN is partner van EJP RD.

Nogmaals grote subsidie voor LUMC-onderzoek naar humane ontwikkeling

Onderzoekers van het LUMC hebben 900.000 euro van ZonMw gekregen om de oorzaak van ontwikkelingsstoornissen te onderzoeken met neuronale stamcellen.

Groepsleider Willeke van Roon-Mom en hoogleraar Annemieke Aartsma-Rus van de afdeling Humane Genetica maken deel uit van een groter consortium dat wordt geleid door dr. Ype Elgersma van het Erasmus MC. Van de totale ZonMw-subsidie van 4 miljoen gaat 900.000 euro naar het LUMC.

In dit project zullen de onderzoekers neuronale geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPSCs) gebruiken om de diagnose van ontwikkelingsstoornissen te onderzoeken. Daarnaast willen ze de processen die ten grondslag liggen aan de verschillende ontwikkelingsstoornissen onder de loep nemen.

RNA-therapie
Als blijkt dat een patiënt met een ontwikkelingsstoornis in aanmerking komt voor een RNA therapie behandeling, dan zal deze in het LUMC worden ontwikkeld. Een voorbeeld van zo’n stoornis is de zeer zeldzame degeneratieve hersenaandoening BPAN. Hiervoor zijn de eerste onderzoeken al gestart. Van Roon-Mom: "met deze subsidie kunnen we belangrijke modellen maken om hele zeldzame hersenaandoeningen te bestuderen en behandelen met RNA therapieën.”

Twee andere LUMC-projecten kregen ook financiering vanuit het PSIDER programma van ZonMw.

KiKa kent LUMC-onderzoekers 600.000 euro toe voor onderzoek naar nierkanker bij kinderen

Het KiKa heeft het Hohenstein Laboratorium van de afdeling Humane Genetica van het LUMC een subsidie van ongeveer €600.000 toegekend om te onderzoeken hoe mutaties in Wilms’ tumor-genen nierkanker bij kinderen kunnen veroorzaken.

Wilms' tumor is een nierkanker die het gevolg is van een verstoring van de normale nierontwikkeling lang voor de geboorte, waarbij mutaties ontstaan in embryonale nierstamcellen. De ziekte treft vooral kinderen tot vijf jaar oud, maar kan bij sommige patiënten op latere leeftijd terugkeren. Er is dringend behoefte aan nieuwe therapieën om de ziekte te behandelen en te voorkomen dat de tumor opnieuw groeit.

Wilms’ tumor-stamcellen
Om beter te begrijpen hoe Wilms’ tumoren ontstaan, zullen LUMC-onderzoekers onderzoeken of dergelijke tumor-veroorzakende mutaties normale stamcellen omzetten in kankercellen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een combinatie van muismodellen en menselijke organoïden - beide voorzien van dezelfde vorm van mutaties als aangetroffen in patiëntentumoren. De genactiviteit en eventuele overeenkomstige embryonale stamcelveranderingen zullen dan verder worden onderzocht.

Ontwikkeling van de behandeling
Veel therapieën die momenteel worden gebruikt om Wilms’ tumoren te behandelen, kunnen voor patiënten ernstige bijwerkingen hebben op korte en lange termijn. De kennis die tijdens deze studies wordt opgedaan, kan daarom in vervolgonderzoeksprojecten worden gebruikt om betere behandelingsmethoden te ontwikkelen. Dr. Peter Hohenstein: "Wilms' tumoren nemen veel van de embryonale kenmerken over van de cellen waaruit ze ontstaan om tumorcellen te worden. Het vergelijken van normale nierstamcellen en de kankerstamcellen van de Wilms' tumor zal ons veel vertellen over de cellen waarop we ons bij therapieën moeten richten. We hopen dat we door een beter begrip van de vroegste stappen in de ontwikkeling van kanker nieuwe zwakke plekken in de tumor kunnen vinden."

Stichting KiKa
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) is een Nederlandse liefdadigheidsstichting die wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker financiert. Jaarlijks wordt bij meer dan 550 kinderen in Nederland een vorm van kanker vastgesteld. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95% door de ontwikkeling van behandelingen te steunen die minder pijn, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven tot op volwassen leeftijd veroorzaken. Daarnaast zet KiKa zich in voor toegankelijke informatie over kinderkanker.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.