Veilige zorg voor iedereen

22 september 2020• NIEUWSBERICHT

In de regio en ook in het LUMC neemt het aantal COVID-patiënten dat wordt verpleegd en/of in de IC ligt, snel toe. Inmiddels is het LUMC voor een deel overgegaan tot zogenaamde cohortverpleging om COVID-patiënten zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Het regionale capaciteitscentrum is weer geactiveerd en is bezig om waar mogelijk COVID-patiënten te verplaatsen naar ziekenhuizen buiten de regio, zodat zoveel mogelijk reguliere zorg doorgang kan krijgen. Het kan echter gebeuren dat we bij sommige patiënten hun afspraak moeten uitstellen. Uiteraard proberen we dat zo veel mogelijk te voorkomen. De patiënten die het betreft worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Voor bezoekers van onze patiënten op onze verpleegafdelingen geldt twee bezoekers per persoon per dag. Patiënten aan onze poli worden gevraagd om in principe alleen te komen en alleen in uiterste noodzaak een begeleider mee te nemen. Deze maatregelen nemen we om te voorkomen dat onze kwetsbare patiënten meer risico op een coronabesmetting lopen dan nodig is. Voor een kopje koffie kunnen patiënten terecht in de koffiecorner.