Leidse samenwerking zet in op wereldwijd innovatief onderzoeks- en zorgvernieuwend ecosysteem

16 september 2020• PERSBERICHT

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden hebben op woensdag 16 september een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het farmaceutische bedrijf Janssen. De samenwerking op het Leiden Bio Science Park focust zich komende jaren op geneesmiddelontwikkeling voor onder andere infectieziekten, nieuwe innovatieve methoden voor medicijnafgifte, eHealth toepassingen, het samenbrengen van klinische processen en het uitwisselen van talent.

Met de overeenkomst wordt de al bestaande samenwerking tussen de drie partijen verder geïntensiveerd. De instellingen weten elkaar vooral op het gebied van geneesmiddelontwikkeling al goed te vinden. De afdeling Parasitologie in het LUMC en het Centre for Human Drug Research doen bijvoorbeeld gezamenlijk mee aan het fase 2 onderzoek naar het kandidaat-vaccin van Janssen tegen het coronavirus. Daarnaast deed de afdeling Medische Microbiologie in het LUMC eerder ook al onderzoek naar het kandidaat-vaccin van het farmaceutische bedrijf.

Bestrijden infectieziekten

De samenwerking richt zich voor een deel op het verbeteren van de gezondheidszorg en het bestrijden van wereldwijde infectieziekten. Door klinische processen in het LUMC en Janssen op elkaar af te stemmen, kunnen klinische studies en geneesmiddeltesten sneller en efficiënter uitgevoerd worden. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan om ziekten te voorkomen, te behandelen of te genezen.

Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst kunnen de partners gebruikmaken van elkaars onderzoeksfaciliteiten. De instellingen bezitten grote databestanden. Het is een uitdaging om hier, met in achtneming van alle wet- en regelgeving, gezamenlijk goede wetenschappelijk analyses op te doen. Dit draagt bij aan een snellere ontwikkeling van medicijnen, maar ook bijvoorbeeld aan eHealth-toepassingen.

Toekomstgerichte medicijnafgiftesystemen

Ook gaan de partners aan de slag met het ontwikkellen van nieuwe toekomstgerichte medicijnafgiftesystemen. Door de krachten te bundelen kan straks bijna iedere stap bij het ontwikkelen, onderzoeken en testen van medicatie vanuit Leiden worden georganiseerd. Dit is een unieke eigenschap van het Leidse ecosysteem. Een nieuw vaccin van Janssen kan bijvoorbeeld bij de Universiteit Leiden worden onderzocht en in het LUMC worden getest.

Uitwisseling van kennis en personeel

Voor de medewerkers van de drie instellingen biedt de samenwerking mooie kansen op het gebied van talentmanagement en competentieontwikkeling. Voor onderwijsactiviteiten kunnen docenten, wetenschappers en experts bijvoorbeeld actief worden uitgewisseld. Verder denken de organisaties na over het gezamenlijk begeleiden van master- en postdocprojecten, de organisatie van stages en werkplekbezoeken, en het ontwikkelen van talentprofielen en functionaliteiten voor toekomstige functies.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.