Hart Long Centrum gestart met gespecialiseerde aortapoli

2 november 2020• NIEUWSBERICHT

Het Hart Long Centrum is gestart met een gespecialiseerde aortapoli. Op de poli wordt optimale zorg geleverd aan patiënten met een chronische aorta-aandoening en patiënten die vanwege acute aorta ziekten een interventie hebben ondergaan.

De behandeling van ziekten aan de aorta vraagt om een multidisciplinaire benadering. In het LUMC worden alle patiënten die in aanmerking komen voor een interventie al enkele jaren besproken binnen het zogenoemde ‘the A(aorta)-team’. Dit is een multidisciplinair overleg waarin de specialismen Cardiologie, Cardiothoracale Chirurgie en Vaatchirurgie zijn vertegenwoordigd.

Optimale zorg

De samenwerking van verschillende specialismen (cardiologen, cardiothoracaal chirurgen, vaatchirurgen) én een dedicated verpleegkundig specialist, is de afgelopen tijd verder uitgebouwd en samengebracht tot een gespecialiseerde aortapoli. Door deze intensieve samenwerking kan er optimale zorg aan aorta-patiënten verleend worden.

Aorta-box

De bestaande CT-poli voor de follow-up van geopereerde patiënten is in deze poli opgenomen. De patiënten die in aanmerking komen voor de aortapoli worden poliklinisch vervolgd, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van thuismonitoring door middel van een ‘Aorta-box’. Op deze manier kan bijvoorbeeld de bloeddruk adequaat en tijdig worden gecontroleerd, zodat de behandeling waar nodig kan worden bijgesteld.

Verwijzers binnen en buiten het LUMC kunnen patiënten aanmelden door een email te sturen naar: aorta@lumc.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.