Positieve resultaten met videocamera als nieuw epilepsie-alarmsysteem

8 May 2020• NEWSITEM

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde SEIN hebben een epilepsie-alarmsysteem ontwikkeld. Het betreft een videocamera die geheel automatisch alarmeert op het moment dat iemand een epileptische aanval heeft.

Nachtelijke epileptische aanvallen worden vaak gemist en dat is niet zonder gevaar. Mensen met epilepsie kunnen zich hard stoten of uit bed vallen. Soms is er direct medicatie nodig om de aanval te stoppen. En in zeldzame gevallen kunnen mensen zelfs komen te overlijden aan een epileptische aanval. Een epilepsie-alarmsysteem kan helpen om deze gevaren tegen te gaan.

Aanvallen snel opgemerkt

Anouk van Westrhenen, arts-onderzoeker bij SEIN en het LUMC, onderzocht het nieuwe video-alarmsysteem bij 22 kinderen met epilepsie in hun thuisomgeving. Vrijwel alle grote aanvallen met schokken (tonisch clonische aanvallen) werden snel opgemerkt door het algoritme. Het systeem alarmeerde ook bij alle aanvallen met wilde bewegingen (hypermotore aanvallen). Het aantal valse alarmen was heel beperkt: gemiddeld ging er eens per 20 nachten een vals alarm af. Het aantal valse alarmen was erg scheef verdeeld: zes kinderen hadden er veel, terwijl de overige 16 er helemaal geen hadden. De resultaten staan beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift Epilepsia.

“Het alarmsysteem bevat een algoritme dat de bewegingen van het lichaam vanuit de veranderingen in de pixels van de camera meet” legt Stiliyan Kalitzin, een van de ontwikkelaars, uit. “We hebben voor deze toepassing de parameters zo afgesteld dat de schokken die horen bij een zware epileptische aanval direct herkend worden”. Het algoritme werd eerder getest bij een groep volwassenen, en liet daar positieve resultaten zien.

Hopelijk snel op de markt

“Een betrouwbaar contactloos alarmsysteem zou een enorme aanwinst zijn voor kinderen en volwassenen met nachtelijke epilepsie” aldus dr. Roland Thijs, hoofdonderzoeker en neuroloog SEIN en het LUMC. “We hopen dat we het video-alarmsysteem snel op de markt kunnen brengen.”

Het onderzoek komt voort uit een intensieve samenwerking tussen de Nederlandse epilepsiecentra genaamd het Tele-epilepsie-consortium, waarin SEIN en het LUMC samenwerken met de TU Eindhoven, het UMC Utrecht, Kempenhaeghe, patiëntvertegenwoordigers, CLB en Livassured. Het onderzoek werd gesteund door Health Holland en het Epilepsiefonds.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.