Prijzen, subsidies en benoemingen

20 mei 2020• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er recent is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

Grant voor voorspellen van dementie

Kan het optreden van dementie decennia voor de diagnose worden voorspeld door artificiële intelligentie toe te passen op MRI-scans van de hersenen? Die vraag gaat radioloog Jeroen de Bresser beantwoorden dankzij een beurs van 200.000 euro van Alzheimer Nederland.

Het doel van het onderzoeksproject is om op basis van MRI-scans van de hersenen een nauwkeurige methode te ontwikkelen waarmee personen met een verhoogd risico op dementie kunnen worden opgespoord tientallen jaren voordat ze dement worden. Dat is belangrijk om op tijd met de behandeling te kunnen starten. 

Vormverschillen van hersenafwijkingen

Ziektebeelden van de kleine bloedvaten in de hersenen leiden tot afwijkingen die we kunnen zien op hersenscans. De Bresser: “Mijn hypothese is dat de vorm van deze hersenafwijkingen gerelateerd is aan de onderliggende oorzaak. In mijn eerste studie wil ik daarom bij 50 personen met geheugenklachten proberen te achterhalen waarom vormverschillen van deze hersenafwijkingen optreden. In mijn tweede studie wil ik op basis van artificiële intelligentie een model ontwikkelen dat mede op basis van de vorm van hersenafwijkingen op scans kan voorspellen wie dement wordt.”

Het langetermijndoel is om met deze methode personen met een verhoogd risico op dementie te kunnen selecteren voor onderzoek naar preventieve en op de patiënt afgestemde behandeling gericht op het voorkomen van dementie.

LUMC start met Europese registratie voor zeldzame bot- en mineraal aandoeningen

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra van de afdeling Endocrinologie heeft een H2020 beurs van 200.000 euro ontvangen voor het opzetten van een Europese registratie voor zeldzame bot- en mineraal aandoeningen (EuRR-Bone).

Appelman-Dijkstra gaat registreren hoeveel nieuwe patiënten maandelijks gezien worden met een zeldzame bot- of mineraal aandoening. “Door dit goed in beeld te brengen, weten we straks waar en hoe vaak deze aandoeningen in Europa voorkomen”, legt ze uit. “Met deze kennis kunnen we vaststellen hoe we patiënten in heel Europa goede en gerichte hulp kunnen verlenen.”

Patiëntenplatform

Onderdeel van de Europese registratie is het opzetten van een platform waar patiënten zelf gegevens in kunnen vullen. “Over een aantal aandoeningen, waaronder Fibreuze Dysplasie, willen we meer informatie verzamelen”, vertelt Appelman-Dijkstra. “Met de gegevens van patiënten, kunnen we zien waar de grootste pijnpunten liggen. Die informatie kunnen we gebruiken om de zorg verder te verbeteren.”

Europese samenwerking

De Europese registratie wordt tussen 2020 en 2023 opgezet binnen het Europese netwerk voor zeldzame botaandoeningen (ERN BOND). Bot- en mineraal aandoeningen worden vaak door meerdere specialisten gezien. Daarom wordt ook het netwerk Zeldzame Endocriene Aandoeningen (Endo-ERN) betrokken. Endo-ERN wordt gecoördineerd door LUMC’er prof. dr. Alberto Pereira.

De afdeling Endocrinologie is sinds 2019 mede-coördinator van de Europese registratie voor zeldzame Endocriene Ziekten (EuRRECa). Daar komt nu de Europese coördinatie van EuRR-Bone bij. Het LUMC werkt binnen dit project samen met medische centra uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zweden en België.

Zhuang Li receives an IBSA Foundation Fellowship

Zhuang Li, postdoctoral researcher at the division of Endocrinology, received this highly competitive fellowship for his research proposal ‘Application of a gut microbe to induce satiety: a novel therapeutic approach for obesity and type 2 diabetes’ within the research area of Endocrinology.

Zhuang previously discovered that a gut metabolite can prevent diet-induced obesity by reducing appetite and activation of brown adipose tissue. This research was published (Gut 2018) and was previously awarded with the publication prize of the Netherlands Association for the Study of Obesity (NASO). Since then, by applying fecal transplantation studies, Zhuang identified a specific microbe that seems responsible for this effect. With the IBSA grant of €30,000 he now aims to demonstrate that this microbe can be used for the treatment of obesity and diabetes. This research is performed in close collaboration with the department of Medical Microbiology at LUMC. Zhuang explains his research at the IBSA website.  

Collaboration LUMC and Xi’an Jiaotong University

This research is led by dr. Yanan Wang, who was recently appointed as professor at the department of Endocrinology at the First Affiliated Hospital of the Xi’an Jiaotong University, within the research group of prof. Patrick Rensen. With his recent appointment as visiting professor at the same university, this research line will be continued in close collaboration between LUMC and Xi’an.

Subsidie voor onderzoek naar verstedelijking en immuunsysteem

LUMC-onderzoekers hebben een beurs van 525.000 dollar ontvangen van het Chan Zuckerberg Initiative. Ze zullen het geld gebruiken om het immuunprofiel in kaart te brengen van bewoners van landelijke en stedelijke gebieden in Afrika.

Coördinator Dr. Ahmed Mahfouz (Humane Genetica) werkt samen met professor Maria Yazdanbakhsh (Parasitologie) en dr. Moustapha Mbow (Cheikh Anta Diop University, Senegal) om de impact te onderzoeken van verstedelijking op het immuunprofiel van inwoners van Afrika. Ze vergelijken hiervoor bewoners van landelijke gebieden met bewoners van stedelijke gebieden. 

Het project zal de verschuivingen in het ontstekingsprofiel op transcriptomisch niveau van individuele cellen meten, aangezien veranderingen in de inflammatoire status ten grondslag kunnen liggen aan een verhoogde gevoeligheid voor allergieën, auto-immuunziekten en diabetes type 2. Tegelijkertijd zal het project helpen bij het ontwikkelen van grote datasets en computationele en visualisatietools om het lopende Human Cell Atlas-project te verrijken.

Sjaak Neefjes treedt toe tot bestuur KNAW

Prof. dr. Sjaak Neefjes is per 1 september 2020 een van de vier nieuwe bestuursleden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De LUMC’er wordt voorzitter van het Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen.

Neefjes is hoogleraar Chemische Immunologie en hoofd van de afdeling Cel en Chemische Biologie in het LUMC. Sinds 2015 is hij lid van de KNAW.

De hoogleraar heeft baanbrekend werk verricht op het scheidsvlak van fundamenteel en klinisch toegepast onderzoek. Zo heeft hij bijgedragen aan onze kennis over hoe het immuunsysteem geactiveerd wordt door kankercellen en hoe bestraling van kankercellen het immuunsysteem extra stimuleert om kankercellen aan te vallen. 

Andere bestuursleden

Naast Neefjes hebben de Akademieleden van het KNAW ook Martin van Hees (hoogleraar ethiek aan de VU), Linda Steg (hoogleraar omgevingspsychologie aan de RUG) en Ton van der Steen (hoogleraar biomedische technologie van het hart aan het Erasmus MC) gekozen tot nieuwe bestuursleden.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.