Prijzen, subsidies en benoemingen

4 juni 2020• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er recent is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

Subsidie voor doorontwikkeling imaging software Elastix

Dr. Marius Staring (Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking, Radiologie) ontvangt een grant van het Chan Zuckerberg Initiative om de toegankelijkheid, interoperabiliteit, en efficiëntie van de imaging-software Elastix te verbeteren.

Elastix is wereldwijd een van de meest populaire toolboxen voor medische beeldregistratie, maar stamt uit 2003 dus vereist ondertussen wat onderhoud.

Staring en zijn collega’s gaan de software beschikbaar maken in de programmeertaal Python, verbeteringen aanbrengen in de performance en het gebruikersgemak vergroten voor mensen die geen imagingregistratie-experts zijn. Daarvoor ontvangen zij $200.000 vanuit het prestigieuze 'CZI Essential Open Source Software for Science'-programma.

Meer informatie over Elastix is te vinden via elastix.lumc.nl.

900.000 euro subsidie voor evaluatie van de 13-wekenecho

Is het toevoegen van een 13-wekenecho aan het bevolkingsonderzoek prenatale screening van meerwaarde voor de Nederlandse zwangere? Deze vraag gaat een landelijk consortium onder leiding van dr. Monique Haak en dr. Mireille Bekker (UMCU), beantwoorden met een subsidie van 900.000 euro van ZONMW.

Het doel van het project is om in kaart te brengen of de voordelen van een extra echo in de zwangerschap opwegen tegen de nadelen hiervan. Vanuit het land is de vraag om deze echo toe te voegen aan het nationaal screeningprogramma groot; het lijkt voor de hand te liggen dat zwangeren gebaat zijn bij een vroege diagnose van sommige ernstige aangeboren afwijkingen.

Onduidelijkheid

Maar het is de vraag of zo’n extra echo voor alle Nederlandse zwangeren niet ook veel angst en onrust teweegbrengt door bevindingen met een onduidelijke betekenis. Ook is het nog niet bekend of aangeboren afwijkingen, waarvan de eerste tekenen al zichtbaar zijn rond 13 weken, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden.

Een groot nationaal onderzoek binnen een consortium waarin gynaecologen, echoscopisten, ethici, methodologen en gezondheidswetenschappers samenwerken, moet deze vragen de komende vier jaar beantwoorden. Naar aanleiding van deze antwoorden beslist de minister van VWS of de 13-wekenecho definitief ingevoerd gaat worden in het nationale bevolkingsonderzoek prenatale screening.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.