Hart-op-een-chip meet effect coronavirusinfectie en COVID-19-medicatie op het hart

23 June 2020• NEWSITEM

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan samen met collega’s van de Universiteit Twente een hart-op-een-chip gebruiken om de onbekende effecten van COVID-19 op het hart te meten. Met de technologie kan ook het effect van medicatie tegen COVID-19 op het hart worden geëvalueerd. Ze krijgen hiervoor subsidie van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

De onderzoekers gebruiken bestaande hart-op-een-chip-modellen, gemaakt van pluripotente stamcellen, om potentiele nieuwe medicijnen tegen COVID-19 te testen op hun effect op het hart. Tevens zullen ze bestaande modellen aanpassen, zodat ze geschikt zijn om het effect van een infectie met het SARS-CoV2-virus op het hart beter te begrijpen. Doordat ze bestaande technologieën en meetmethoden gebruiken, verwachten de onderzoekers de eerste resultaten binnen enkele maanden. 

Bedrijfsleven

De wetenschappers werken samen met partners uit het bedrijfsleven (LUMC spin-off NCardia en River Biomedics), zodat de resultaten snel vertaald kunnen worden in een (commerciële) toepassing. 

In het LUMC is prof. Christine Mummery (Anatomie en Embryologie) projectleider en zijn dr. Richard Davis (Anatomie en Embryologie), ir. Berend van Meer (Anatomie en Embryologie), dr. Leonie van Meer (Interne Geneeskunde), dr. Antoine de Vries (Experimentele Cardiologie) en dr. Daniel Pijnappels (Experimentele Cardiologie) betrokken.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.