Blog: Een eetstoornis ten tijde van corona  

11 juni 2020• BLOG

Hoe beïnvloedt de coronacrisis een eetstoornis? Wij probeerden deze vraag, samen met onze collega’s van the University of North Carolina Chapel Hill, te beantwoorden. Aan de hand van onze resultaten geven we advies over hoe om te gaan met een eetstoornis in tijden van corona.  

Houd de symptomen van je eetstoornis goed in de gaten

Prof. Eric van Furth

Onze online vragenlijst werd ingevuld door ruim duizend Amerikaanse en Nederlandse jongvolwassenen die een eetstoornis hebben, of hebben gehad. Wij zagen dat een deel van de respondenten een toename in hun symptomen meldden sinds de coronamaatregelen werden doorgevoerd. 

Afhankelijk van de specifieke diagnose zijn ze minder gaan eten, hadden meer eetbuien, hadden vaker last van compensatiegedrag en de angst om niet te kunnen bewegen nam toe. Dit suggereert dat de coronamaatregelen wel degelijk van invloed kunnen zijn op je eetstoornis. 

Probeer manieren te vinden om je thuis veilig te voelen

Een groot deel van de deelnemers gaf aan dat zij bezorgd waren dat hun eetstoornis zou verergeren. Bijvoorbeeld door gebrek aan structuur, verminderde sociale steun en het doorbrengen van meer tijd in een ‘triggerende omgeving’. Je ervan bewust zijn dat deze factoren van invloed kunnen zijn op je eetstoornis is stap één. Hier zijn enkele tips die je verder kunnen helpen:

  • Vind structuur in je eetmomenten: eet en snack elke dag op dezelfde tijd.
  • Vraag een familielid of vriend om je te steunen tijdens eetmomenten (face-to-face of videobellen).
  • Plan tijd met je vrienden, familie en mensen die je dierbaar zijn. Doe het online als dat niet face-to-face kan.

Blijf in contact met je behandelaars en zoek hulp als je nu niet in behandeling bent 

Het overgrote deel van de deelnemers dat in behandeling is voor hun eetstoornis was overgestapt op online zorg. Aan de andere kant was er een groot deel dat aangaf momenteel niet in behandeling te zijn, terwijl zij wel symptomen ervaarden. Zelfs respondenten zonder enige symptomen rapporteerden dat zij zorgen hadden over een toename van hun symptomen. Daarom willen we benadrukken dat het belangrijk is om in contact te blijven met je huidige behandelaar of om contact te zoeken met je huisarts als je denkt dat je dit nodig hebt.

Focus op de lichtpuntjes!

Een bemoedigend deel van de respondenten gaf aan dat de coronasituatie tot positieve veranderingen had geleid. Terugkerende thema’s waren: meer verbondenheid en contact met familie en vrienden, meer sociale steun, meer tijd om tot rust te komen en meer motivatie om te herstellen. Enkele quotes:

  • “Ik breng meer tijd door met mijn familie en leer ze beter kennen.”
  • “De rust, geen afspraken, geen verplichtingen. Ik voel me meer ontspannen.”
  • “Bewust en dankbaar leven. Ik voel me gedwongen om aan het herstel van mijn eetstoornis te werken, en mijn mentale gezondheid op peil te houden.” 

Deze studie laat zien dat de coronasituatie wel degelijk invloed heeft op patiënten met een eetstoornis. Dit lijkt veelal te maken te hebben met de gevolgen van de getroffen maatregelen om het virus in te dammen. Gelukkig geven veel deelnemers ook positieve veranderingen aan. Om de langeretermijn-effecten van COVID-19 te bestuderen hebben wij de huidige deelnemers gevraagd om mee te doen aan maandelijkse vervolgonderzoeken. Dit geeft ons hopelijk nog meer inzicht in de invloed van het coronavirus op patiënten met een eetstoornis. Wij willen iedereen die heeft deelgenomen aan de vragenlijst hartelijk bedanken. Zonder jullie was dit onderzoek niet mogelijk geweest!

Eric van Furth is hoogleraar Eetstoornissen bij de afdeling Psychiatrie binnen het LUMC. Daarnaast is als directeur werkzaam bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula. Jet Termorshuizen is promovendus bij het Centre for Eating Disorders Innovation, Karolinska Instituut in Stockholm, Zweden.

De genoemde resultaten in deze blog komen uit een onderzoek dat nog onder review staat bij een wetenschappelijk tijdschrift. De prepublicatie is online te vinden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.