Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten akkoord over corona-regeling

3 juli 2020• NIEUWSBERICHT

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) overeenstemming bereikt over een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Doel hiervan is het neutraliseren van de financiële impact van corona op ziekenhuizen, om zo bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Lees meer in het persbericht op nfu.nl.