Prijzen, subsidies en benoemingen

10 December 2020• NEWSITEM

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er recent is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

Martijn Luijsterburg geselecteerd als EMBO Young Investigator

Onderzoeker en groepsleider bij de afdeling Humane Genetica Martijn Luijsterburg is toegelaten tot het EMBO Young Investigators programma. Elk jaar worden slechts 30 Europese onderzoekers geselecteerd. Zij ontvangen financiële en praktische ondersteuning voor de komende vier jaar.

Jaarlijks worden er 30 jonge onderzoekers op basis van hun wetenschappelijke topprestaties en leidende rol binnen hun onderzoeksgebied geselecteerd door de EMBO organisatie. EMBO ziet hen als de toonaangevende volgende generatie van life science wetenschappers. “Deelname aan het EMBO Young Investigator programma zal hen helpen in deze belangrijke fase van hun carrière”, vertelt EMBO directeur Maria Leptin.

Prestigieuze aanstelling

Luijsterburg doet onderzoek naar hoe cellen DNA schade repareren tijdens het afschrijven van genen in ons DNA en voelt zich erg vereerd door deze aanstelling. “De toelating tot het EMBO Young Investigators programma is een kroon op ons werk van de afgelopen jaren. We zijn een nieuwe weg in geslagen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik zie deze selectie met name als erkenning voor het mooie werk van de geweldige mensen uit mijn onderzoeksgroep. De ondersteuning vanuit EMBO brengt met name veel netwerkmogelijkheden waardoor we ons onderzoek internationaal nu veel beter op de kaart kunnen gaan zetten.”

Nieuwe mogelijkheden

EMBO Young Investigators ontvangen een prijs van 15.000 euro in het tweede jaar van hun dienstverband en kunnen extra subsidies aanvragen tot 10.000 euro per jaar. Ze profiteren ook van een verscheidenheid aan netwerkmogelijkheden voor hen en hun groep. Zoals begeleiding door EMBO-leden en trainingen in leiderschap.

Meer weten over het EMBO YI programma? Kijk dan op hun site of lees het hele persbericht.

Geneeskundestudent Charlie Nederpelt wint Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijs 2020

Charlie is student geneeskunde aan de Universiteit Leiden en heeft zijn wetenschapsstage verricht in Boston in nauwe samenwerking met het LUMC. Zijn klinisch onderzoek was gericht op het gebruik en de veiligheid van zogenaamde DOACs, de nieuwste generatie bloedverdunners, in traumapatiënten. Vanuit de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting worden er jaarlijks onderzoeksprijzen voor masterstudenten beschikbaar gesteld, op het terrein van de farmaceutische en/of medische wetenschappen.

Volgens de jury heeft hij de relevante onderzoeksvragen zelfstandig geformuleerd, uitgewerkt en beschreven in zijn verslag met als titel ‘The use and consequences of direct oral anticoagulants in trauma patients’. De jury vindt het een omvangrijk verslag dat vanwege de goede opbouw uitstekend te lezen is. Het verslag omvat verder uitgebreide analyses van de uitkomsten studies en interpretaties van de data en vormt de basis van een artikel dat na revisie zal verschijnen in Journal of Thrombosis and Hemostasis. Zo concludeert Charlie onder andere dat er geen verhoogde risico’s op nabloedingen en mortaliteit zijn als patiënten chronisch DOACs gebruikten ten tijde van een traumatisch hersenletsel. 

De jury sluit af: ‘Wij hebben met genoegen geconstateerd dat hij zijn kwaliteiten als klinisch onderzoeker gaat benutten middels een promotieonderzoek binnen de afdeling Traumachirurgie van het LUMC. Wij achten Charlie Nederpelt dus een terechte, welverdiende en meer dan waardige winnaar van de Dr. Saal van Zwanenberg Onderzoeksprijs 2020.’ 

Lieke Michielsen heeft de KHMW Young Talent Award ontvangen voor haar masterscriptie

De jury roemt Lieke om haar wetenschappelijke volwassenheid. De jury: ‘Twee publicaties als student, met als hoogtepunt gesprekken op internationale bijeenkomsten, samenwerkingen met laboratoria in Australië en het spelen van een kritische rol in een Gravity programma genaamd Brainscape. Als de commissie niet beter had geweten, hadden ze geraden dat we een uitstekende 3e jaars promovendus aan het evalueren waren! Ze heeft al rekenkundige oplossingen bijgedragen aan de wetenschappelijke gemeenschap en we verwachten dat ze verder zal gaan op deze weg, die voor veel onderzoeksgroepen in de wereld van cruciaal belang is. We wensen haar daarbij veel succes, ook omdat veel van onze onderzoekslijnen daar baat bij zouden hebben.’

Meer informatie over owel de pijs van zowel Charlie als Lieke zijn te vinden op de site van KHMW

Wendy den Elzen ontvangt de Jonge Onderzoekersprijs 

Deze prijs wordt eens in de twee jaar aan één jonge onderzoeker uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. 

De Jonge Onderzoeksprijs is bedoeld als eerbewijs aan een jonge onderzoeker voor belangrijke wetenschappelijke bijdragen op klinisch chemisch gebied; deze dient als aanmoediging en steun om verder klinisch chemisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.