Virologen trekken classificatiesysteem voor virussen gelijk met dat voor cellulaire organismen

28 april 2020• NIEUWSBERICHT

Virusexperts van de International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) hebben een fundamentele verandering aangekondigd in de manier waarop virussen systematisch worden geclassificeerd. Met de vernieuwde taxonomie kunnen wetenschappers virussen classificeren in een hiërarchische structuur die vergelijkbaar is met die voor cellulaire organismen, zoals dieren, bacteriën en planten. De ICTV beschrijft hun beslissing en de implicaties ervan in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Microbiology.

A comparison of the ICTV taxonomic rank hierarchy in 1991–2017 and 2019. Taxonomic ranks are shown in relation to the distribution pattern of taxa. The number of taxa assigned to each rank (December 2019, MSL34) are shown in white font on the 15-rank structure. When the ranks are described as a hierarchy, the species rank is often referred to as the lowest rank and the realm rank as the highest rank. However, when the ranks are used as phylogenetic terms, the realm rank can be described as basal and the species rank as apical or terminal. Both conventions are used in this Consensus Statement. Black arrows, ranks common to the five- and 15-rank structure; pink arrows, ranks introduced in the 15-rank structure.Een taxonomie is een manier om organismen in clusters te groeperen op basis van hun gedeelde kenmerken, en die clusters een naam te geven en toe te wijzen aan hiërarchische rangen. Na jarenlang overleg wordt de taxonomie voor virussen nu uitgebreid met tien rangen, naast de bestaande vijf rangen.  Het merendeel van de nieuwe rangen is geïntroduceerd om verbanden zichtbaar te maken tussen virussen, die niet te herleiden waren met de oude taxonomie. 

“Deze revolutionaire vooruitgang is ingegeven doordat we steeds meer nieuwe virussen ontdekken dankzij next generation sequencing in metagenomics. Deze vernieuwde taxonomie erkent virussen als onderdeel van onze biosfeer. We kunnen ze nu classificeren met de principes die zijn vastgesteld voor cellulaire organismen door Carolus Linnaeus en Charles Darwin en met behulp van methoden van vergelijkende genetica”, aldus Alexander Gorbalenya, LUMC-professor emeritus en voormalig vice-voorzitter van de ICTV.

Evolutie en oorsprong van virussen

De auteurs denken dat de vernieuwde virustaxonomie verder onderzoek naar de oorsprong en evolutie van virussen zal stimuleren en uitwisseling met de taxonomieën van cellulaire organismen kan bevorderen. Dat illustreren ze door de taxonomieën te vergelijken van het menselijke ebolavirus, het SARS-coronavirus en het herpes simplex-virus 1. “Deze vergelijking toont aan dat deze virussen, hoewel ze allemaal in staat zijn mensen te infecteren, taxonomisch enorm verschillen. Zo staan het menselijke ebolavirus en SARS-CoV even ver van elkaar als mensen en gisten in de taxonomie van cellulaire levensvormen ”, aldus Gorbalenya.

Meer informatie? Lees de paper 'The new scope of virus taxonomy: partitioning the virosphere into 15 hierarchical ranks'  in Nature Microbiology.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.