Prijzen, subsidies en benoemingen

19 september 2019• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er de afgelopen twee weken is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

Lisanne Blauw ontvangt prijs voor beste presentatie tijdens ELC 2019

Tijdens de 42ste jaarlijkse bijeenkomst van de Europese Lipoproteïnen Club (ELC) in Tutzing mocht Lisanne Blauw de prijs voor beste mondelinge presentatie in ontvangst nemen. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag.

Lisanne ontving deze prijs voor haar presentatie ‘The biological function of CETP: modulation of HDL to resolve infections’. Het eiwit cholesteryl ester transfer protein (CETP) staat al jaren in de belangstelling vanwege zijn rol in het metabolisme van HDL. Remmers van CETP zijn ontwikkeld met het doel HDL te verhogen en daarmee cardiovasculaire ziekten tegen te gaan, echter vooralsnog zonder relevant klinisch effect. In samenwerking met een onderzoeksgroep in Vancouver heeft Lisanne ontdekt dat een mutatie in het CETP de kans op overlijden als gevolg van sepsis sterk vergroot en dat CETP inhibitie in preklinische modellen septische dood kan voorkomen. Dit onderzoek suggereert dat CETP remmers in de toekomst mogelijk toegepast kunnen worden om sepsis te behandelen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de sectie Endocrinologie van de afdeling Interne Geneeskunde onder leiding van prof. Patrick Rensen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn eerder dit jaar gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Am J Respir Crit Care Med.

Emile Nyns wint Young Investigator Award

Emile Nyns, arts-onderzoeker van de afdeling Hartziekten en werkzaam in het Laboratorium Experimentele Cardiologie, heeft tijdens het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology de Young Investigator Award (YIA) voor Basic Science gewonnen.

Nyns presenteerde zijn onderzoek naar automatische en pijnvrije behandeling van boezemfibrilleren middels optogenetische gentherapie en implantatie van een door TU Delft-geproduceerd ledlampje. Hoe dit precies werkt zie je in dit filmpje. Dit is overigens niet de eerste YIA die Emile dit jaar ontvangt tijdens een groot internationaal congres, maar de derde. Het onderzoek komt voort uit een Vidi-subsidie en ERC Starting grant van Daniel Pijnappels, hoofd van het laboratorium Experimentele Cardiologie.

Olaf Dekkers nieuwe voorzitter commissie Bevolkingsonderzoek

Per 1 september is prof. dr. O.M. Dekkers, hoogleraar klinisch epidemiologie en Internist, benoemd tot voorzitter commissie bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg. De taak van de Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO) is tweeledig: signaleren van ontwikkelingen in bevolkingsonderzoek en het beoordelen van vergunningaanvragen voor bevolkingsonderzoek in verband met de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Olaf Dekkers werd lid van de commissie in 2016, vice-voorzitter in 2018 en is nu voorzitter per 1 september 2019.

Subsidie voor onderzoek naar farmacogenetica

Jesse Swen (Klinische Farmacie en Toxicologie) krijgt een beurs van €286.000 van de Stichting Life Sciences Health – TKI (Health~Holland) voor zijn onderzoek naar genetische en niet-genetische factoren die de geneesmiddelrespons kunnen beïnvloeden.

In dit project gaat Swen het farmacogenetisch profiel bepalen van 2000 LUMC-patiënten. Aan de hand van zo’n profiel kan de voorgeschreven medicatie zo nodig op voorhand gewijzigd worden, om zo ernstige bijwerkingen te voorkomen. In dit project onderzoekt Swen niet alleen de genetische factoren, maar gaat hij ook op zoek naar de niet-genetische factoren die bijdragen aan de variabele geneesmiddelrespons.

“Een beperking van onze huidige kennis van de farmacogenetica is dat we slechts de helft van de waargenomen variabiliteit in de reactie op geneesmiddelen kunnen verklaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat slechts een zeer klein deel (~0.01%) van de genetische variatie wordt gebruikt”, legt hij uit.

Ook ontwikkelt Swen, samen met prof. Daniela Steinberger van het Duitse bedrijf bio.logis Genetic Information Management, een app waarmee van de 2000 patiënten informatie verzameld kan worden over hun reactie op behandeling met geneesmiddelen. Hiermee wordt een unieke dataset gecreëerd voor het ontdekken van nieuwe genetische varianten voor geneesmiddelrespons. 

Swen denkt dat een farmacogenetisch profiel voor een panel van genen grote gevolgen kan hebben voor het voorschrijven van geneesmiddelen. “Als we het farmacogenetisch profiel van alle Nederlanders in 2016 hadden geweten hadden we bijna 200.000 eerste recepten aangepast.” 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.