Voorzitter Raad van Bestuur LUMC kondigt vertrek aan

18 oktober 2019• PERSBERICHT

Prof. dr. Willy Spaan legt met ingang van 1 juni 2020 zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) neer, vanwege zijn aankomende pensioengerechtigde leeftijd. Spaan is sinds 2015 voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

Spaan-2019.jpgHet LUMC zal met het aangekondigde vertrek van Spaan afscheid nemen van een toegankelijk en betrokken bestuursvoorzitter, die in de afgelopen 5 jaar vanuit een heldere en vooruitstrevende visie sturing heeft gegeven aan het LUMC. Daarbij lag het accent op de maatschappelijke opgave, vanuit de academische kerntaken van het universitair medisch centrum. “Daarnaast heeft Spaan als verbindende factor vooral grote stappen gezet in de richting van innovatieve, veilige en waardegedreven zorg en heeft hij de samenwerking met (zorg)partners in en buiten de regio versterkt”, aldus de Raad van Toezicht.

Spaan heeft er bewust voor gekozen om zijn vertrek in de zomer van 2020 nu al aan te kondigen, zodat de Raad van Toezicht ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld een geschikte opvolger te kunnen benoemen. Die wervings- en selectieprocedure is inmiddels gestart. Tot die tijd blijft Spaan zich volledig inzetten om verder invulling te geven aan de gekozen strategische koers van het LUMC, zoals die de afgelopen jaren is ingezet.

Vanaf 1 juni 2020 beëindigt Spaan tevens het voorzitterschap van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.