Prijzen, subsidies en benoemingen

9 mei 2019• NIEUWSBERICHT

Onderzoekers en medisch specialisten van het LUMC ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze verrichten. Daarnaast worden ze vanwege hun kennis en expertise vaak gevraagd voor belangrijke posten, zowel nationaal als internationaal. Wij laten u graag zien wie er de afgelopen twee weken is beloond met een mooie prijs, subsidie of benoeming.

240.000 euro voor onderzoek naar opiaatgebruik na gewrichtsvervanging

Dr. Maaike Gademan (afdeling Orthopedie en Klinische Epidemiologie) en prof. Rob Nelissen (afdeling Orthopedie) hebben 240.000 euro van het Van Rens Fonds ontvangen om opiaatgebruik bij mensen met een gewrichtsvervanging te evalueren.

Op basis van bestaande gegevens uit de Landelijke Registratie Orthopaedische Implantaten en de Stichting Farmaceutische Kerngetallen, zal de mogelijke toename van het gebruik en misbruik van door artsen voorgeschreven opioïden (de zogeheten ‘opioid epidemic’) voor en na prothesiologie in kaart worden gebracht. 

Binnen dit onderzoek wordt er nauw samengewerkt met de afdelingen Klinische Epidemiologie en Anesthesiologie. De projectgroep bestaat naast dr. Maaike Gademan en prof. Rob Nelissen uit dr. Willem Lijfering, prof. Albert Dahan, prof. Thea Vliet Vlieland, Demien Broekhuis en prof. Marcel Bouvy.

Twee nieuwe Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships

Renee Ruhaak van de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) en Giulia Campostrini van de afdeling Anatomie en Embryologie hebben recent een Individual Fellowship gekregen uit het Horizon2020 Marie Sklodowska-Curie Actions-programma.

Ruhaak werkt in de groep van prof. Christa Cobbaert aan de ontwikkeling van eiwitgebaseerde klinisch chemische tests met behulp van massaspectrometrie. In het MSCA-IF-project gaat zij een massaspectrometrische test ontwikkelen voor de verschillende moleculaire (proteo)vormen van antitrombine. “We weten dat antitrombine een rol speelt bij het ontstaan van trombose, maar niet precies welke moleculaire vormen klinisch relevant zijn. Dat is belangrijke informatie om een antitrombinetest te ontwikkelen die voor artsen toepasbaardere informatie verschaft. Dit onderzoek draagt bij aan het moleculair karakteriseren van ziekte en gezondheid, passend binnen de KCL-onderzoekslijn naar precisiediagnostiek.”

Cardiomyocyten

Campostrini werkt in de groep van prof. Christine Mummery aan cardiomyocyten uit humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC's). “Deze cellen zijn een veelbelovend humaan preklinisch model voor hartziekten, maar hebben nog ‘onvolwassen’ kenmerken die hun toepassing beperken. Dankzij de MSCA-IF-fellowship kan ik de 'handtekening' van meer volwassen hiPSC-afgeleide cardiomyocyten onderzoeken. Ik gebruik een combinatie van genexpressieanalyse, mijn expertise in elektrofysiologie en een uniek 3D-maturatiesysteem dat is ontwikkeld in het lab van Mummery. De MSCA-IF biedt een prestigieuze en spannende mogelijkheid om mijn eigen project te ontwikkelen en uit te voeren, met als doel onze mogelijkheden om het hart in vitro te modelleren te vergroten.”

Subsidie voor studie naar bestraling en complicaties aan het oog

Prof. Coen Rasch van de afdeling Radiotherapie krijgt 450.000 euro van KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar moderne technieken waarmee schade aan het oog na bestraling beter kan worden voorspeld.

De studie draait om de vraag: “Welk deel van het oog en de oogzenuw kan tot welke radiotherapiedosis belast worden zonder dat er schade ontstaat?” Middels oogheelkundig onderzoek bij 100 mensen die in het verleden zijn bestraald op het oog, hopen de onderzoekers te komen tot een voorspellend algoritme. Dit algoritme berekent de kans op bestralingsschade bij een bepaalde bestralingsdosis en vorm van die dosis. 

Dit is belangrijk om te weten, omdat de huidige bestralingstechnieken zoals protonen, rotatie en MRI-gestuurde technieken, het mogelijk maken om meer delen van het oog te sparen. Helemaal sparen kan echter ook met deze technieken niet. Om schade aan het oog te beperken, is het dus noodzakelijk om te weten welk deel en tot welke dosis er gespaard moet worden.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.