‘Waardegedreven zorg is een krachtig instrument’

15 March 2019• PRESSRELEASE

Met de juiste ingrediënten bij elkaar is waardegedreven zorg geen bureaucratisch geheel, maar een krachtig instrument om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verhogen. Dat zei Willem Jan Bos op 15 maart 2019 in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Nefrologie: uitkomsten van zorg.

Bos benadert de waardegedreven zorg vanuit zijn vakgebied de nefrologie, maar ziet kansen om het breder toe te passen in de ziekenhuiszorg. “Het gaat erom dat we de juiste ingrediënten bij elkaar brengen: samen beslissen, het meten van uitkomsten, feedback geven op elkaars handelen en de resultaten wetenschappelijk evalueren. Samen vormen ze een krachtig instrument voor grote verbeteringen in uitkomsten en organisatie van zorg”, legt hij uit.

Uiteindelijk moet waardegedreven zorg volgens Bos leiden tot een betere kwaliteit van zorg, die is georganiseerd rondom de patiënt. Daarbij draait het volgens hem steeds om de vraag ‘wat vindt de patiënt nou echt belangrijk?’ “Wanneer we patiënten vragen waar ze last van hebben, en artsen na een consult dezelfde vraag stellen, liggen de antwoorden vaak ver uit elkaar. Met patiënt-gerapporteerde uitkomsten kunnen we systematisch in beeld brengen wat voor de patiënt in het dagelijks leven relevante klachten en uitkomsten zijn.” 

Implementatie LUMC

In het LUMC gaat Bos samen met een werkgroep aan de gang met de implementatie van waardegedreven zorg. Hun startpunt is de organisatie van de zorg. “In die organisatie komen concepten als samen beslissen, het gebruik van patiënt-gerapporteerde uitkomsten, zorgpaden en thuismetingen samen. Kunnen we de organisatie voor de patiënt verbeteren en het zo regelen dat een patiënt verschillende specialisten op dezelfde dag ziet? Goede IT-ondersteuning zorgt daarbij voor continue feedback.” 

In het LUMC wordt een start gemaakt met het inrichten van zorg rond patiënten met een specifieke aandoening. In het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, waar Bos ook werkt, worden reeds samen met 6 aan Santeon verbonden ziekenhuizen de uitkomsten van zorg vergeleken. “Op basis van verschillen in uitkomsten identificeren en verspreiden we goede praktijkvoorbeelden. Feedback op je eigen handelen kan een confronterend proces zijn, maar is heel leerzaam”, legt hij uit.

Wetenschappelijke evaluatie

Bos pleit voor het meten en onderling vergelijken van uitkomsten, maar ook voor wetenschappelijke evaluatie van waardegedreven zorg zelf. “Was een verandering de moeite waard en heeft het uiteindelijk echt meerwaarde voor de patiënt?”

Meer weten? Lees de volledige oratietekst ‘Vragend weten, herwaardering van uitkomsten van zorg’. 

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.