Kickstart voor drie innovatieve LUMC-onderzoeksprojecten door NWA-Ideeëngenerator

8 July 2019• NEWSITEM

Prof. dr. Hein Putter en onderzoekers Franca Witjas en Lucia Bossoni van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) komen in aanmerking voor 50.000 euro uit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): Ideeëngenerator.

De Ideeëngenerator biedt onderzoekers de mogelijkheid om een kleinschalig, risicovol en innovatief idee een jaar lang te onderzoeken. De achterliggende gedachte is dat creatieve denkers spannende en innovatieve onderzoeksideeën opzetten die wetenschap en samenleving met elkaar kunnen verbinden.

LUMC-projecten

Twee projecten uit het LUMC hebben een link met transplantatie. Witjas gaat onderzoeken of ze een systeem kan ontwikkelen waarin een orgaan langere tijd (7 tot 14 dagen) in leven kan worden gehouden buiten het lichaam met gebruik van dialysetechnieken. In dit systeem wil ze vervolgens de toepassing van nieuwe regeneratieve therapieën, zoals stamcellen, op functionaliteit testen.

Putter gaat onderzoeken hoe de meeste levenswinst voor het totaal van patiënten op de wachtlijst voor levertransplantatie behaald kan worden via orgaanverdeling. Vanwege een tekort aan donororganen kan niet iedereen worden getransplanteerd. Daarom krijgen de ziekste patiënten momenteel voorrang bij het ontvangen van een orgaan, terwijl gezondere patiënten vaak meer levenswinst kunnen verwachten na een transplantatie.  

Bossoni gaat onderzoek doen naar dementie. IJzer-nanodeeltjes in de hersenen zijn geopperd als een risicofactor voor dementie. De oorsprong voor dit gemineraliseerde ijzer is onbekend, hoewel luchtvervuiling mogelijk de schuldige is. Onderzoek naar de magnetische eigenschappen en de structuur van deze deeltjes helpt om de oorsprong en hun rol in neurodegeneratie te ontrafelen. 

In totaal komen er 37 projecten in aanmerking voor financiering. Van de Universiteit Leiden zijn er 6 projecten uitgekozen, waarvan 3 uit het LUMC. Op de website van de NWO vindt u een overzicht van alle toegekende projecten.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.