‘Kwaliteit en hoeveelheid donororganen moet omhoog’

1 oktober 2018• PERSBERICHT

Eén ding is duidelijk in transplantatieland: het aantal donororganen moet omhoog. Om dit mogelijk te maken, via een betere beoordeling van organen ofwel reparatie ervan, is samenwerking met andere transplantatiecentra cruciaal. Dat betoogde LUMC-hoogleraar Transplantatiechirurgie Ian Alwayn tijdens zijn oratie op 1 oktober 2018.

Prof. dr. Ian AlwaynLeiden heeft een prominente plek in de geschiedenis van de transplantatiegeneeskunde. “De eerste niertransplantatie van Nederland vond plaats in Leiden, veel kennis is hier ontwikkeld door onder anderen dr. Jon van Rood en Eurotransplant werd hier opgericht”, legt Alwayn uit.

Deze historie en identiteit moeten we koesteren, maar om patiënten nog beter te helpen moet het Transplantatie Centrum de blik ook naar buiten richten, betoogt Alwayn. Een goed voorbeeld daarvan is het recent gestarte onderzoek naar het toepassen van nieuwe pomptechnieken voor nieren voorafgaand aan transplantatie. “Dit onderzoek doen we samen met Groningen en Rotterdam en het idee is dat wij nieren langer, en onder fysiologische omstandigheden, kunnen bewaren en hun functie kunnen beoordelen.”

Nier op de pomp

Alwayn ziet twee manieren om het orgaantekort aan te pakken. “Aan de ene kant moeten we beter beoordelen wat de kwaliteit van een orgaan is. Nu keuren we sommige organen bij voorbaat af, terwijl ze achteraf misschien best geschikt hadden kunnen zijn. Als we dat beter kunnen inschatten, bijvoorbeeld terwijl een nier op de pomp staat, kunnen we meer patiënten helpen.” 

Regeneratieve geneeskunde

Aan de andere kant ziet hij toekomst in het repareren en herstellen van donororganen middels regeneratieve geneeskunde. “Het idee hiervan is dat we de organen na uitname en voor transplantatie behandelen met stamcellen, waardoor eventuele schade wordt hersteld en meer organen in aanmerking komen voor transplantatie.” Dit laatste is gepland als een vervolg op het recent gestarte onderzoek en zal hopelijk snel kunnen beginnen. Alwayn: “Ik ben voorstander van alle initiatieven waar mijn patiënten potentieel baat bij hebben.”

De volledige oratietekst kunt u teruglezen na het uitspreken ervan op 1 oktober 2018.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.