Een nieuwe lever voor Marieke

Per jaar worden er dertig tot veertig levertransplantaties in het LUMC uitgevoerd. Dit is een bijzondere en spannende behandeling. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die erbij betrokken zijn. Marieke Pouw is een van die patiënten die een levertransplantatie onderging.

Een levertransplantatie is een grote en risicovolle operatie. Daarom wordt in elk geval bepaald welk risico groter is: opereren of doorleven met de zieke lever. “Op onze poli brengen we eerst de medische situatie van de patiënt in kaart. Vervolgens bespreken we hem of haar in het transplantatieoverleg.” vertelt prof. Bart van Hoek, maag-, darm-, en leverarts in het LUMC en verbonden aan het LUMC Transplantatie Centrum.

In het overleg wordt besloten dat Marieke een nieuwe lever moet krijgen. Voor het zover is ondergaat ze een groot aantal onderzoeken. Dorottya de Vries, transplantatiechirurg: “Tijdens de screening bekijken we of de transplantatie technisch mogelijk is en of iemands toestand het toelaat. Soms moeten we nog iets aanpassen, zoals de bloeddruk omlaag brengen met medicijnen.”

De wachtlijst van Eurotransplant

Omdat de situatie van Marieke kritiek is, wordt ze snel op de wachtlijst van Eurotransplant gezet. Die organisatie zorgt ervoor dat organen van donoren op een eerlijke manier aan patiënten op de wachtlijst worden toegewezen. Bij een levertransplantatie wordt vooral gekeken naar de bloedgroep en het gewicht van patiënt en donor. Verder geldt, hoe slechter het gaat, hoe hoger je op de lijst komt.

Aankomst donorlever voor MariekeMarieke kan zich van het wachten op de lever niet veel herinneren. “Op het laatst ben ik in slaap gebracht en lag ik aan de beademing.” Twee weken na haar opname krijgt de chirurg midden in de nacht telefoon. Er is een lever voor Marieke. Op dat moment moeten de chirurgen en de maag-, darm-, leverarts binnen een half uur beslissen of de lever geschikt is. Dit is het geval en Marieke wordt klaargemaakt voor de operatie. Elders vindt ondertussen de operatie bij de donor plaats. De lever wordt uiteindelijk per ambulance in een piepschuim box naar het LUMC gebracht.

Lever in conditie houden

Na aankomst in het LUMC wordt de lever eerst voorbereid en bijgeknipt. Het LUMC heeft daar als een van de weinige ziekenhuizen ter wereld een speciale operatiekamer voor, de Organ Preservation and Regeneration Unit (OPR). “De perfusiemachine pompt een vloeistof met zuurstof door de lever, waardoor de energiefabriekjes – de mitochondriën - weer gaan werken. Je kunt het vergelijken met een batterij die oplaadt”, legt chirurg Joris Eerdmann uit.

Marieke’s operatie duurt in totaal zes uur en verloopt goed. “Er is een bijzondere sfeer tijdens een transplantatie. Dit is een eenmalige kans voor de patiënt, dat realiseren we ons heel goed”, vertelt De Vries.

Een nieuwe lever

Als Marieke na de operatie wakker wordt, voelt ze eerst paniek. “Ik wilde niet wakker zijn en me weer ziek voelen. Maar mijn moeder zei: 'Rustig maar, je hebt een nieuwe lever!' Het voelt gek om een nieuw orgaan te hebben. Ik heb mijn oude lever nog gezien na de operatie, die was uiteindelijk 2 kilo. De artsen vertelden me dat ik al kleur kreeg tijdens de operatie, toen de nieuwe lever nog niet eens helemaal was aangesloten.”

Met Marieke gaat het inmiddels goed. Wel blijft ze net als iedere andere patiënt na een levertransplantatie onder controle. Ook moet ze zich aan bepaalde leefregels houden.

Donor

Achteraf beseft Marieke zich hoe belangrijk het is dat er donoren zijn in Nederland. “Ik was wel donor, maar ik stond er nooit bij stil dat ik zelf zo snel een orgaan nodig zou hebben.”